Ganges

Hoop voor zoetwaterdolfijnen in Azië

WWF Nederland
5-FEB-2022 - Hoop! Dat is wat de foto van de gangesdolfijn mij geeft. Dit beeld symboliseert een positief verhaal: de terugkeer van deze rivierdolfijn in de Narayani-rivier in Nepal. Dit is een blog van Daphne Willems, expert rivierdolfijnen bij WWF.

Bijna iedereen kent dolfijnen als de dieren die je in zee ziet, die soms zelfs mooie sprongen boven water maken of meezwemmen met boten. Maar niet iedereen zal de soortgroep van rivierdolfijnen kennen. Deze intelligente spetteraars zijn het onderwerp van mijn dagelijks werk als natuurbeschermer bij WWF.

De gangesdolfijn in de Narayani-rivier. De minder bekende, maar niet minder beminde dolfijn

Rivierdolfijnen leven in acht grote riviersystemen in Azië en Zuid-Amerika. En als top-predator zorgen ze daar voor het natuurlijke evenwicht: zoals een tijger of wolf voorkomt dat er te veel herten en reeën zijn die alle vegetatie opeten, zo houden rivierdolfijnen de visstand in balans. En daar profiteren weer andere waterdieren van, en ook miljoenen mensen.

Voorkomen van de gangesdolfijn. Blauw = flinke populatie. Groen = nauwelijks populatie. Paars = uitgestorven. Oranje = status onbekend

De gangesdolfijn is weer gespot!

Er zijn zes soorten rivierdolfijnen op de wereld, en allemaal zijn ze (ernstig) bedreigd. Eén is er zelfs al uitgestorven; de Chinese vlagdolfjin die in de Yangtze-rivier zwom, is sinds 2002 niet meer gezien. We vreesden dat dat ook gold voor de gangesdolfijn in de Narayani-rivier, want in deze rivier was de dolfijn al zeker tien jaar niet meer gespot. Tot nu! Dit beeld toont mij hoe veerkrachtig de natuur is: als we haar de kans maar geven.

Dammen, vervuiling en bijvangst

Rivierdolfijnen hebben veel te lijden van onze menselijke activiteiten. Dammen blokkeren hun zwemroutes, veroorzaken water- en sedimenttekort in de rivier en een teruggang van trekvissen (hun voedsel). Watervervuiling tast de gezondheid van de dolfijnen aan. Ook raken ze vaak verstrikt in visnetten, waardoor ze gewond raken of zelfs verdrinken.

Gangesdolfijn

Hoopvolle helpend handen

Maar wij mensen kunnen ook een helpende hand bieden. In de Narayani werken onze Nepalese collega’s samen met een bierbrouwer aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Zou dat het verschil maken, waardoor deze speelse rivierdolfijn weer eens een kijkje komt nemen?

Ik heb weer hoop, en weet waarvoor ik iedere ochtend weer enthousiast aan het werk ga.

Meer informatie

Tekst: Daphne Willems, WWF
Foto's: WWF; Tek Mahato; Mohd Shahnawaz Khan, WWF
Kaart: WWF