Natuurberichten

Uitgever: Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds werkt aan bescherming en herstel van onmisbare natuur. Ver weg en dichtbij huis. Van de regenwouden in Brazilië tot de Noordzee in Nederland en van de panda tot de grutto. We pakken bedreigingen aan zoals overbevissing, ontbossing en de handel in bedreigde dieren en zoeken naar oplossingen. Wereldwijd verbinden we mensen, bedrijven en overheden die samen iets voor de natuur willen doen. Want als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons. Be one with nature.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 18 - 179 Resultaten

Europa zet grote stappen om natuur te beschermen: een nieuwe wet moet de Europese markt vrijwaren van producten gelinkt aan ontbossing. Overheden – waaronder de Nederlandse – en het Europees Parlement staan op het punt de wet te..


Lees verder 21 januari 2022   1 dag oud
Natuurvernietiging in de Cerrado

Niet alleen in het grootste regenwoud, de Amazone, wordt in hoog tempo natuur verwoest. Ook in het meest biodiverse savannegebied ter wereld, de Cerrado, verdwijnt de prachtige natuur schrikbarend snel. Tussen augustus 2020 en..


Lees verder 7 januari 2022   2 wkn oud
Ontbossing in de Amazone

Bijna sloten we 2021 af met nog een domper: de Braziliaanse overheid plande om nog voor de kerst te stemmen over een reeks wetsvoorstellen die landroof legaliseren, en ontbossing en natuurvernietiging in de hand werken...


Lees verder 24 december 2021   4 wkn oud
Amoertijger in de sneeuw

De ongebruikelijk vroege zware sneeuwval in het verre oosten van Rusland belooft een moeilijke winter voor het wild in het gebied. Diepe sneeuw veroorzaakt grote problemen voor hoefdieren en zeldzame roofdieren zoals de Siberische..


Lees verder 21 december 2021   1 maand oud
Delta- en kustgebied

Nederland staat voor de uitdaging om een antwoord te vormen op de gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, hoog water, clusterbuien en droogte. De kansenkaarten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers helpen..


Lees verder 10 december 2021   1 maand oud
Delta

De natuur in onze Nederlandse delta is van ongekende schoonheid en rijkdom. Daar waar het land geleidelijk overgaat in water en het zoete rivierwater zich mengt met zout zeewater. Slikken, schorren en gorzen worden doorsneden door..


Lees verder 3 december 2021   1 maand oud
Walrus

Heb jij oog voor detail? Ben je vasthoudend? En speel je Waar is Wally bijna met je ogen dicht? Dan kunnen we jouw skills goed gebruiken! We zijn niet op zoek naar Wally, maar naar walrussen. Die kunnen namelijk wel wat hulp..


Lees verder 24 november 2021   1 maand oud
Slootbeheer

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, SoortenNL, Natuur & Milieu, Waddenvereniging en Stichting De Noordzee maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het..


Lees verder 22 november 2021   2 mnd oud
Verdroging door klimaatverandering

Tijdens de Klimaattop in Glasgow hadden wereldleiders afspraken moeten maken over de snelheid en ambitie van klimaatactie. Hoewel de eindovereenkomst verre van perfect is, zijn er wel stappen in de juiste richting gezet. De..


Lees verder 19 november 2021   2 mnd oud
Kirsten Schuijt

Het voelt alsof we zelfs niet in de buurt willen komen van waar we naartoe moeten: beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °Celsius. We voelen – nee, we weten: een totaal nieuwe koers is keihard nodig en –..


Lees verder 5 november 2021   2 mnd oud

Archief