Zanglijster

Euro Birdwatch 2022: na regen komt lijstertrek

Vogelbescherming Nederland
3-OKT-2022 - De Euro Birdwatch van 1 oktober 2022 verliep wat onstuimig. Harde wind en regenbuien, maar ook zon, bepaalden het beeld. Daardoor waren er minder trekvogels onderweg dan voorgaande jaren. Maar toch had deze trekvogeltelling enkele verrassingen in petto: opvallend veel zanglijsters, koperwieken en beflijsters werden gezien. Er waren 110 telposten die samen 232.192 vogels telden.

Traditiegetrouw worden in het eerste weekend van oktober in heel Europa trekvogels geteld. In maar liefst 33 landen trokken vogelaars eropuit om naar boven te turen. In Nederland streek dit keer niet de spreeuw, zoals gewoonlijk, met de eer. Dit jaar werd de zanglijster tot ieders verrassing het vaakst gezien: 56.247 exemplaren. Maar één keer eerder in de 27-jarige geschiedenis van het evenement werden er meer exemplaren geteld van deze soort. Daarbij moeten we echter wel opmerken dat momenteel nog niet alle tellingen binnen zijn.

Telpost Heesselt steenfabriek Tiel

Recordaantallen koperwieken en beflijsters

Daarnaast vlogen meerdere lijstersoorten heel goed deze keer. Zo werden koperwieken en beflijsters in recordaantallen geteld, en de grote lijster deed het ook erg goed. De omstandigheden in hun herkomstlanden – vooral in Scandinavië – waren afgelopen week heel goed om naar het zuiden te trekken. Vooral gisteren en eergisternacht, met eerst nog rugwind, was er voor veel lijsters ideaal trekweer. De vogels lieten zich niet weerhouden door het wisselvallige weer alhier. Lijsters zijn dan ook echte trekvogels, die zich niet gauw uit het veld laten staan.

Telpost Kinderdijk

Meer zeevogels dan normaal

De harde aanlandige wind aan de kust zorgde daar voor relatief veel kleine mantelmeeuwen, een soort die tijdens de Euro Birdwatch doorgaans minder goed scoort. Ook andere, typische zeevogels werden daardoor in meer dan gemiddelde aantallen gezien.

Telpost Landje van Geijsel

Bijzondere vogels

Bijzonderheden waren er ook, dit keer in de vorm van onder andere één roodhalsgans, twee grauwe pijlstormvogels, een kleinste jager, drie middelste jagers, een reuzenstern, zes visarenden, zeventien rode wouwen, twee steppekiekendieven, twee morinelplevieren, twee roodkeelpiepers, een duinpieper, drie bladkoningen, twee klapeksters, drie buidelmezen, een roodmus en een grote kruisbek. 

Top-10

(Voorlopige eindstand zaterdag 17.00 uur)

Zanglijster 56.247
Spreeuw 31.527
Vink 24.827
Boerenzwaluw 20.899
Koperwiek 18.735
Kleine mantelmeeuw 14.164
Graspieper 12.470
Grauwe gans 5.612
Aalscholver 4.860
Stormmeeuw 3.606

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: zanglijster); Els Barry-Peters; Bastiaan van de Wetering; Willem van Weperen