Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens. Weidebeekjuffer Weidebeekjuffer (Bron: Ab H Baas, Saxifraga)

Calopteryx splendens

Beschrijving: Het mannetje heeft een glanzend metaalblauw lijf en een donkere band over de vleugels. Het vrouwtje is groen gekleurd en mist de opvallende band over de vleugels.
Grootte: 4.5 - 4.8 cm lengte.
Habitat: Vooral stromende wateren die onbeschaduwd zijn en veel water- en oeverplanten bevatten. Zwerft vrij veel en wordt ook vaak buiten deze plekken waargenomen.
Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning in mei en juni.

Waarnemingen voor deze soort