Glassnijder

Brachytron pratense. Glassnijder Glassnijder (Bron: Luc Hoogenstein, Saxifraga)

Brachytron pratense

Beschrijving: Globaal lijkt de Glassnijder wel wat op de Blauwe glazenmaker, maar de Glassnijder vliegt veel vroeger in het jaar. De mannetjes zijn overwegend blauw met zwart gekleurd en de vrouwtjes geel met zwart. Deze soort is overigens opvallend behaard, vooral op het borststuk. Op de zijkant van het borststuk bevinden zich herkenbare brede, groen tot gele banden.
Grootte: 5.5 - 6.3 cm lengte.

Habitat: De Glassnijder is niet erg algemene libel die vaak te vinden is bij wat grotere stilstaande wateren met veel riet of andere oevervegetatie. Hij komt minder vaak voor in de stedelijke omgeving. Gaat in aantal achteruit.

Fenofase: Voorjaarssoort, eerste verschijning in april/mei. Het is de vroegst vliegende glazenmaker.

Waarnemingen voor deze soort