Viervlek

Libellula quadrimaculata. Viervlek Viervlek (Bron: Rudmer Zwerver, Saxifraga)

Libellula quadrimaculat

Beschrijving: Duidelijk kleiner dan de glazenmakers. Dit is de enige libel die halverwege elke vleugel een zwarte vlek heeft zitten. Op de achtervleugels zit bij het lichaam overigens ook een grote zwarte vlek. Het lichaam is een beetje afgeplat en bruin van kleur met een zwarte punt.
Grootte: 4.0 - 4.8 cm lengte.
Habitat: Alleen bij stilstaand water, meestal met een weelderige vegetatie. Wordt minder vaak in de stedelijke omgeving waargenomen.
Fenofase: Voorjaarssoort, eerste verschijning in mei.

Waarnemingen voor deze soort