Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 2 van 28 - 271 Resultaten

Landgoed 't Medelr header

Droog, droger, droogst. In een halve eeuw tijd was het grondwaterpeil van de landgoederenzone Vorden-Ruurlo (Achterhoek) wel een halve meter gezakt. Het bestaande watersysteem aanpassen dan maar? Provincie, waterschap en gemeente..


Lees verder 16 december 2022   3 mnd oud
Droogbloem als tredplant

De eerste bleekgele droogbloem die ik ooit bewust zag, groeide in Middelburg. Dat was een jaar of drie geleden. Die plant was niet meer dan een rozetje, maar de naam 'droogbloem' kwam meteen bij me bovendrijven. Obstidentify dacht..


Lees verder 11 december 2022   3 mnd oud
Kootwijkerzand - primair

De kleine heivlinder is de meest zeldzame dagvlinder die we op dit moment nog in ons land hebben. De soort komt op de Veluwe nog op slechts één plek voor, in zeer lage dichtheden. Er is dit jaar tijdens de vliegtijd (eind augustus..


Lees verder 1 december 2022   3 mnd oud

Elk jaar gaan we even kijken of er Rietmycena's te vinden zijn op een bekende locatie waar ze al jaren achtereen worden gevonden. Aangekomen bij de betreffende rietschoot proberen we dan een mycena te onderscheiden die diep in het..


Lees verder 30 november 2022   3 mnd oud

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd...


Lees verder 23 november 2022   4 mnd oud
Bodemonderzoek Gelderland bos

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op..


Lees verder 22 november 2022   4 mnd oud
Kalkrozijnenmos

Stadsnatuur staat steeds meer in de belangstelling. Afgelopen week nam de gemeente Leiden zelfs een motie aan om stoepplanten meer te ontzien. Hulde! Tussen straatstenen en stoeptegels groeit van alles, en verrassend genoeg is ook..


Lees verder 20 november 2022   4 mnd oud
Geul

De klimaattop in Egypte is bijna afgelopen. De urgentie is groot. Klimaatverandering zorgt op steeds grotere schaal voor rampen die een enorme impact hebben op de levens van mens en dier. Maar er is hoop. De natuur biedt..


Lees verder 18 november 2022   4 mnd oud
Boletus aereus. Bronskleurig eekhoorntjesbrood

Ectomycorrhizavormers en strooiselafbrekers zijn paddenstoelen die van groot belang zijn voor de vitaliteit van bossen. Stikstofdepositie heeft op beide categorieën paddenstoelen een negatief effect. Doordat stikstof nog lange..


Lees verder 16 november 2022   4 mnd oud

De Nederlandse Mycologische Vereniging organiseert op maandag 7 november een online lezing over brandplekpaddenstoelen. Dit is een uiterst mysterieuze groep paddenstoelen die in grote getale kunnen verschijnen na een..


Lees verder 4 november 2022   4 mnd oud

Archief