Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 23 van 28 - 280 Resultaten

Veenmosvuurzwammetje in habitat met Zonnedauw

Dit jaar is het moerassoorten-project van start gegaan. Reden te meer om één of enkele dagen te reserveren om een moeras te bezoeken op het voorkomen van typische moeraspaddenstoelen. Vaak moet de tocht over water en doe je dat in..


Lees verder 12 oktober 2016   6 jaar oud

Lintvormige elementen in ons landschap, zoals kanaaloevers, dijken, wegbermen et cetera, beplant met lange rijen Populieren zijn beeldbepalend voor grote delen van het Nederlandse landschap. Hier maak je de meeste kans om..


Lees verder 23 september 2016   6 jaar oud
Egel

Egels hebben het moeilijk dezer dagen: door de droogte kunnen ze op de grond nauwelijks water vinden. Om de Egel te helpen roept Natuurpunt op om een schoteltje met water en voedsel in de tuin te zetten...


Lees verder 8 september 2016   6 jaar oud
Uitgedroogde Echt judasoor

De afgelopen weken werden er judasoren waargenomen, maar door de droogte in een allerbelabberdste toestand. Ze waren verschrompeld, hard, dun en verkleurd en daardoor nauwelijks te herkennen. Nu er een regenfront passeert kun je..


Lees verder 25 mei 2016   7 jaar oud
Massale zeegrassterfte door verdroging en het uiteenvallen van de samenwerking met de Lucinidae. Het sediment in de afstervende delen is pikzwart door ophopend giftig sulfide

Zeegrasvelden die cruciaal zijn voor de biodiversiteit en kustbescherming worden op een onverwachte manier bedreigd door klimaatverandering. Tijdens droogte en hittegolven stopt zeegras met het leveren van zuurstof aan..


Lees verder 10 maart 2016   7 jaar oud
Vipera berus. Adder

Het Jaar van de Adder loopt ten einde; een goed moment om te kijken hoe het nu met de adderpopulaties in Nederland gaat. Over de laatste 20 jaar is de adder stabiel, zoals blijkt uit de gegevens van het Meetnet Reptielen. De..


Lees verder 12 december 2015   7 jaar oud
Bijeneter met libelle

Het is een van de mooist gekleurde vogels die Europa rijk is: de bijeneter. Steeds vaker zien we dit vliegende juweel verschijnen in Nederland en de laatste jaren broedt de bijeneter ook in Nederland. Ook dit jaar zijn ze alweer..


Lees verder 19 mei 2015   8 jaar oud

2014 was gemiddeld bekeken een vrij droog jaar. Hierdoor waren de omstandigheden over het algemeen niet gunstig voor paddenstoelen, al profiteerden sommige soorten juist van de droogte. Tijdens de vorstvrije winter verschenen..


Lees verder 21 januari 2015   8 jaar oud
Nederland kent een groot aantal vogelrijke wetlands, waar doelstellingen gelden voor het aantal vogels

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon..


Lees verder 28 november 2014   8 jaar oud
gewone padden op trek

Een file van Almere tot aan Amsterdam; zo lang zou de stoet padden, kikkers en salamanders zijn, wanneer alle dieren die voorjaar 2014 door vrijwilligers zijn overgezet achter elkaar gezet zouden worden. De paddenwerkgroepen..


Lees verder 26 november 2014   8 jaar oud

Archief