Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 28 van 33 - 323 Resultaten

2014 was gemiddeld bekeken een vrij droog jaar. Hierdoor waren de omstandigheden over het algemeen niet gunstig voor paddenstoelen, al profiteerden sommige soorten juist van de droogte. Tijdens de vorstvrije winter verschenen..


Lees verder 21 januari 2015   9 jaar oud
Nederland kent een groot aantal vogelrijke wetlands, waar doelstellingen gelden voor het aantal vogels

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon..


Lees verder 28 november 2014   9 jaar oud
gewone padden op trek

Een file van Almere tot aan Amsterdam; zo lang zou de stoet padden, kikkers en salamanders zijn, wanneer alle dieren die voorjaar 2014 door vrijwilligers zijn overgezet achter elkaar gezet zouden worden. De paddenwerkgroepen..


Lees verder 26 november 2014   9 jaar oud
Veldleeuwerik

Woensdag 25 mei 2011 was letterlijk een zwarte dag voor de Kalmthoutse heide. Bij een grote brand ging ruim 400 ha heide in de as op. En toch heeft de brand ook een positieve impact gehad op de broedvogels in het gebied. Dat..


Lees verder 9 december 2013   10 jaar oud
Toekomst van deel van het Kempen~Broek.

Deze zomer was het Kempen~Broek in Limburg lange tijd een van de droogste regio´s van het land. Met de overvloedige regen van de laatste maanden raakt het gebied nu weer gevuld met water. Dankzij natuurontwikkeling keert de..


Lees verder 17 november 2013   10 jaar oud
Geelnetboleet

Na droge zomers worden vaak bijzondere boletensoorten gevonden. Ook dit jaar zijn eind augstus en begin september een paar bijzondere soorten waargenomen...


Lees verder 27 september 2013   10 jaar oud
egelwaterballet 2

Momenteel bereiken de temperaturen in ons land recordhoogtes. Er zijn al meerdere tropische dagen geweest waarbij het kwik steeg tot boven de 30 graden Celsius. Niet alleen mensen en huisdieren kunnen hier hinder van ondervinden,..


Lees verder 2 augustus 2013   10 jaar oud
Echte koekoeksbloem

Dankzij het ontwikkelen van moerassen in het Kempen~Broek in Limburg zijn bijzondere planten teruggekeerd. Moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzegge, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid zijn enkele van de..


Lees verder 28 juli 2013   10 jaar oud
Experiment 1 droogte tijdens groei 2

Invasieve uitheemse planten krijgen door extreme droogte of regenval meer kans om te woekeren in ons land. Het extreme weer laat zijn sporen achter in het bodemleven, waardoor inheemse plantensoorten worden geremd in hun groei...


Lees verder 1 juni 2013   10 jaar oud
Baars eitjes

Afgelopen weken hebben veel baarzen gepaaid om de komende generatie veilig te stellen. De baars ‘hangt’ hierbij lange kleverige eistrengen aan structuren als takken en riet in ondiep water. De eieren hebben meer dan een week nodig..


Lees verder 1 mei 2013   11 jaar oud

Archief