Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 32 van 33 - 328 Resultaten

emelten

Op veel plaatsen komen zeer grote aantallen larven van langpootmuggen voor. Deze emelten bereiken soms dichtheden van vele honderden exemplaren per vierkante meter. De vraat van emelten op zich kan al grote gevolgen hebben voor..


Lees verder 4 mei 2011   13 jaar oud
Mogelijke kraamkamer voor muggenlarven

Als het regent, komen er meer muggen. Dus als het lang droog blijft, krijgen we minder muggen. Zo simpel is het helaas niet. Bij droogte drogen weliswaar veel plasjes en poeltjes, die muggen gebruiken om hun nageslacht groot te..


Lees verder 3 mei 2011   13 jaar oud
Grutto op paal. Fotograaf Martin Hierck. aangeleverd door Vogelbescherming Nederland

Het warme weer van de afgelopen weken is heerlijk voor ons mensen. Maar voor sommige vogels is de warmte helemaal niet zo prettig. Vooral de grutto heeft door de droogte moeite om voedsel te vinden. Dat heeft weer tot gevolg dat..


Lees verder 28 april 2011   13 jaar oud
verbrand fochteloerveen - Jelger Herder ravon

Bij de brand in het Fochteloërveen afgelopen weekend is circa 100 hectare in vlammen opgegaan. Voor dieren die weinig mobiel zijn, zoals reptielen, betekent een dergelijke brand een forse aanslag op de populatie. Het..


Lees verder 28 april 2011   13 jaar oud

De afgelopen weken heeft het nauwelijks geregend, en volgens het KNMI is de droogte ondanks de buitjes van deze dagen voorlopig nog niet voorbij. Veel planten en dieren hebben hier last van; voor anderen is het voorlopig juist..


Lees verder 28 april 2011   13 jaar oud
Teek

De teken zijn weer flink actief. Er werden in het eerste weekeinde van april weliswaar minder teken gevangen dan in voorgaande jaren, maar toch schoten de vangsten flink omhoog ten opzichte van de afgelopen maanden. Het..


Lees verder 6 april 2011   13 jaar oud

Hoewel klimaatverandering negatieve effecten zal hebben op veel dagvlindersoorten, blijkt dat de opwarming niet alleen maar nadelig is. De kans op kolonisatie van nieuwe gebieden neemt toe door warmere en zonniger omstandigheden...


Lees verder 15 februari 2011   13 jaar oud
Grenspark kempen~Broek, informatiepaneel.

Vorig weekend regende het veel, heel veel. De Maas zwol zonder al te grote problemen aan, maar vooral kleinere beken zorgden in zowel Belgisch als Nederlands Limburg en Brabant voor problemen. Dorpskernen, akkers, campings,..


Lees verder 19 november 2010   13 jaar oud
Boomkikker

Met de amfibieën in Nederland gaat het de goede kant uit. Cijfers van het RAVON-Meetnet Amfibieën laten dit zien. Al komen enkele bijzondere soorten wel uit een heel diep dal en verdienen extra aandacht...


Lees verder 14 oktober 2010   13 jaar oud
Veldgentiaan

Ze zijn laat dit jaar, de gentiaantjes in de duinvalleien van Noord- en Zuid-Holland. We hebben het over de Slanke gentiaan en de Veldgentiaan. In normale zomers bloeien deze zeldzame soorten half augustus uitbundig. In 2010 komen..


Lees verder 6 september 2010   13 jaar oud

Archief