Natuurberichten

Dossier: Bermen

De lengte van alle wegen in Nederland bedraagt ruim 140 duizend kilometer. Dat betekent dat ín Nederland ruim 250 duizend kilometer aan bermen voorkomt. In die bermen komen veel planten- en diersoorten voor. Goed bermbeheer is dus belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Hieronder alle natuurberichten die over bermen gaan.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 17 - 169 Resultaten

De Blauwe korstzwam stond in 1989 nog aangegeven in de categorie 'Bedreigd' op de Rode Lijst. Tegenwoordig is hij minder zeldzaam en staat hij in de categorie 'Kwetsbaar'. Vooral de laatste vier jaar is de Blauwe korstzwam..


Lees verder 3 februari 2022   7 mnd oud
De Japanse duizendknoop maakt gebruik van het beschikbare licht en breidt zich hier snel uit.

Er verschijnen regelmatig zorgwekkende berichten over de negatieve impact van Aziatische duizendknopen. Begrijpelijk, want deze invasieve exoten richten grote schade aan. Onder andere in bos- en natuurgebieden, waar de woekeraars..


Lees verder 1 februari 2022   7 mnd oud
gefaseerd maaien - primair

Op veel plekken ziet men de grote potentie van bermen en groenstroken voor de onder druk staande biodiversiteit. Er is steeds meer aandacht voor een natuurvriendelijk beheer ervan. Soms wordt wel gezegd dat gestopt moet worden met..


Lees verder 31 januari 2022   7 mnd oud
Weidebij.

Zes jaar geleden werden de eerste stappen gezet om een bloemen- en bijenrijk landschap te ontwikkelen in de Zuid-Hollandse regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. In 2015, 2018 en 2021 werd de bijenfauna onderzocht,..


Lees verder 26 januari 2022   8 mnd oud

Middenin de Nijmeegse wijk Dukenburg is een grote populatie van de Zwartblauwe rapunzel te vinden op het talud van een watergang onder oude eiken. Deze zeldzame soort staat op de Rode Lijst in de categorie ‘bedreigd’ en is over..


Lees verder 25 januari 2022   8 mnd oud
Herderstasje

Je kijkt al lang naar planten en je kent veel soorten. Toch zal het stoepplantje van deze week je soms in verwarring brengen. Mét vruchten kan het niet missen: die zijn onmiskenbaar. Zijn er geen vruchten dan is het lastig, het..


Lees verder 16 januari 2022   8 mnd oud

Uit de jaarlijkse monitoring van de otterpopulatie in Nederland door Wageningen Environmental Research blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in 2020 minder gegroeid is dan in voorgaande jaren. De verkeersmortaliteit blijft..


Lees verder 26 december 2021   9 mnd oud
Grashommel

Veel van de Nederlandse hommels zijn sterk bedreigd, zo ook de grashommel. De grashommel is tot nu toe nauwelijks onderzocht, waardoor het moeilijk is om haar te beschermen. In 2021 is onderzoek gedaan naar de voorkeuren van deze..


Lees verder 23 december 2021   9 mnd oud
Verlanding

Natuur en onderhoud van (vaar-)wegen, bruggen, sluizen en andere publieke voorzieningen gaan goed samen. Hier tijdig over nadenken biedt kansen voor het verhogen van de biodiversiteit. Hoe vertaal je die kansen? Wat is de winst..


Lees verder 19 december 2021   9 mnd oud
Schijfkamille

Dit is hét moment om mee te doen aan het citizen science-onderzoek naar stoepplantjes: het aantal bloeiende soorten is goed te overzien. Bovendien start over een week de eindejaarsplantenjacht, met een hoog stoepplantjesgehalte...


Lees verder 19 december 2021   9 mnd oud

Archief