Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 11 - 105 Resultaten

Beekoeverlibel

In het gebied de Leemputten en het Verbrande Bos (Noordwest-Veluwe) zorgt een kleipakket voor unieke omstandigheden. Er groeien veel zeldzame en bedreigde planten en paddenstoelen. Helaas hebben veel van die soorten het moeilijk...


Lees verder 7 januari 2022   2 wkn oud

Er is in ons land een paddenstoel die zacht uitgedrukt 'eigenzinnig reageert' op winterse buien: de Dennenslijmkop. Op deze winterse buien reageert het ondergronds mycelium juist door paddenstoelen te ontwikkelen. Voorwaarde is..


Lees verder 29 december 2021   4 wkn oud

Op woensdag 22 december sloot de inzending voor zienswijzen op het ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen. In het ontwerp zitten precies dezelfde weeffouten – het ‘op de pof’ leven – die voor de Raad van State reden waren om..


Lees verder 24 december 2021   1 maand oud
Haas in winters landschap

Het was eerste kerstdag, 1961, wij weten het nog goed… Sinds 1961, of eigenlijk sinds 1950, gaat het niet goed met de wilde flappies: de hazen en konijnen in Nederland. Ze zijn in aantal met meer dan vijftig procent afgenomen..


Lees verder 23 december 2021   1 maand oud
Bosrand

Uitbreiding van het Nederlandse bosareaal staat hoog op de politieke agenda. Een deel van deze uitbreiding is gepland in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar de vraag is waar binnen de NNN deze bossen het beste ontwikkeld..


Lees verder 21 december 2021   1 maand oud
Brandven - primair

Waterkwaliteit en libellen zijn onlosmakelijk verbonden. Het zoetwaterecosysteem waar libellen afhankelijk van zijn staat onder druk. De waterkwaliteit in Nederland is na 1991 wel verbeterd, maar libellen in hoogveengebieden en..


Lees verder 20 december 2021   1 maand oud
Bossen bij uilentoren

Provincie Utrecht gaat 17 miljoen euro extra investeren in het herstellen van natuur in Natura 2000-gebieden. De Rijksoverheid stelt dit bedrag aan de provincie beschikbaar. De investering is bedoeld om de Utrechtse natuur te..


Lees verder 4 november 2021   2 mnd oud

Uit recent onderzoek blijkt dat het strooisel van bepaalde boomsoorten zorgt voor een hogere basenverzadiging en pH in de bodem. Het aanplanten van deze zogenaamde ‘rijkstrooiselsoorten’ kan bodemverzuring tegengaan. Maaike..


Lees verder 2 november 2021   2 mnd oud
Kootwijkerzand - primair

Nederland heeft een enorme opgave om natuur te herstellen. Een forse vermindering van de stikstofdepositie is daarvoor noodzakelijk. In het stikstofbeleid speelt het begrip 'kritische depositiewaarde' een belangrijke rol. In dit..


Lees verder 2 november 2021   2 mnd oud
Gegordelde gordijnzwam

Gordijnzwammen zijn paddenstoelen die horen tot de samenlevers en dus altijd bij bomen voorkomen. Het is het meest soortenrijke geslacht van plaatjeszwammen in Nederland, met vermoedelijk 275 tot 300 soorten. Veel zijn gevoelig..


Lees verder 20 oktober 2021   3 mnd oud

Archief