Natuurberichten

Pagina 1254 van 1277 - 12764 Resultaten

Grauwe klauwier, Wojsyl, GNU Free Documentation license, wikipedia

Met sommige soorten gaat het eigenlijk al een aantal jaar niet zo heel goed in ons land en zo'n soort belandt dan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten, zo ook de grauwe klauwier...


Lees verder 7 juli 2008   14 jaar oud
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus; fotograaf Rollin Verlinde)

Voor de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg heeft de Zoogdiervereniging VZZ een actieplan voor deze kwetsbare vleermuis gemaakt...


Lees verder 7 juli 2008   14 jaar oud
Een eisnoer van de Millennium wratslak © Peter H. van Bragt

In de zomer van 1999 werd op de Noordelijke pijler van de Zeelandbrug, bij Zierikzee, op circa 7 meter diepte een grote bruine zeenaaktslak gevonden. Het bleek een soort te zijn die toen nog niet eerder op de Nederlandse kust was..


Lees verder 6 juli 2008   14 jaar oud
klein geaderd witje klein

Het is lang erg rustig geweest met vlinders, maar na de lange juni-dip komen nu de witjes weer volop los. De meest talrijke is het klein koolwitje, maar ook het klein geaderd witje is op veel plaatsen aan te treffen...


Lees verder 6 juli 2008   14 jaar oud
muurhagedis

De afgelopen maanden zijn medewerkers van stichting RAVON druk bezig geweest met het wegvangen van muurhagedissen van het spoor in Maastricht. De verbouwing en het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn tussen Maasticht en..


Lees verder 5 juli 2008   14 jaar oud
Buizerd Wikipedia Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled

Er gaat geen week voorbij of er is wel een buizerd in het nieuws. Agressieve buizerds vallen mensen aan! Kinderen beschermd tegen broedende buizerd. Buizerds teisteren hardloopgebied! Maar het is onzin om je onveilig te voelen..


Lees verder 4 juli 2008   14 jaar oud
Gans Kramer (foto: G. Muskens)

De gezenderde kolganzen Cas, Eric, Kees, Kramer, Marco en Melis kwamen tussen 28 mei en 22 juni in de Toendra van Noord-Siberië aan om te broeden. Kramer bevindt zich het verste weg van ons land: vanaf 22 juni bivakkeert hij op..


Lees verder 4 juli 2008   14 jaar oud
Bever (Castor fiber; fotograaf Vilmar Dijkstra)

Onderzoekers van de Zoogdiervereniging hebben de eerste jonge bevers gehoord in een burcht in de Ooijpolder bij Nijmegen. Met beelden van ZoogdierTV. Kom kijken...


Lees verder 3 juli 2008   14 jaar oud
Stuifzand Drents-Friese woud,  Wieger Wamelink, Alterra, Wageningen UR

Ook planten hebben zo hun voorkeuren. Sommigen soorten hebben het graag nat, andere liever droog. Langdurige droogteperiodes, zoals nu in het noorden van Nederland, zullen daarom invloed hebben op het voorkomen van plantensoorten...


Lees verder 3 juli 2008   14 jaar oud
Boerenwormkruid. Fotograaf: Rasbak, GNU Free Documentation License

Het boerenwormkruid gaat bloeien. Deze plant bloeit met goed herkenbare, goudgele bloemen en is vaak te vinden in wegbermen. Groot kans dat u dit kruid tegenkomt. Meldt u de eerste bloei weer bij De Natuurkalender?..


Lees verder 2 juli 2008   14 jaar oud

Archief