Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 6 van 9 - 86 Resultaten

Anillus caecus

Er is een nieuw Zuid-Europees loopkevertje gevonden in Nederland van amper twee millimeter groot. Ogen en vleugels ontbreken en het beestje leeft ondergronds. In 2012 werden de eerste drie exemplaren gevangen bij Bemelen..


Lees verder 4 oktober 2013   8 jaar oud
Vrouwtje Grauwe Klauwier

Voor het eerst sinds jaren is de Nederlandse populatie Grauwe klauwier afgenomen, als gevolg van magere broedresultaten in 2011 en 2012. Gelukkig is de populatie robuuster dan een jaar of vijftien geleden en kan deze een stootje..


Lees verder 3 oktober 2013   8 jaar oud
Schaapskudde, wikipedia, publiek domein

Heidebeheer in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Op dinsdag 17 september wordt in het oude zendergebouw van Radio Kootwijk een heidesymposium georganiseerd. De nieuwste inzichten in beheer, de relatie met Natura 2000 en de vraag..


Lees verder 12 september 2013   8 jaar oud
Heideakker

Onderzoek van Stichting Bargerveen toont aan dat zowel extensief beheerde heideakkertjes als oude braakliggende akkers in heideterreinen sterk bijdragen aan het behoud van biodiversiteit op de heide. Dichtheden van karakteristieke..


Lees verder 23 augustus 2013   8 jaar oud
Een juist geringde volwassen man Grauwe Klauwier

Het mannetje Grauwe klauwier ‘XX’ heeft met een respectabele leeftijd van 8 jaar en meer dan 200.000 vliegkilometers op de teller de Nederlandse records verbroken. Bovendien nestelt deze man zich in de top drie van oudst bekende..


Lees verder 1 augustus 2013   8 jaar oud
Reuzenhaai

Reuzenhaaien, reuzenpijlinktvissen en prehistorische reuzenlibellen: gigantische dieren spreken tot de verbeelding. Lange tijd werd gedacht dat deze reuzengroei mogelijk is, omdat koud water rijk is aan zuurstof. Uit nieuw..


Lees verder 11 juli 2013   8 jaar oud
Kalkgrasland in volle bloei, Bemelerberg 2005

Het blijkt zeer goed mogelijk om soortenrijke kalkgraslanden in Limburg uit te breiden. Door de voedselrijke bodemlaag van voormalige landbouwgrond af te plaggen en er maaisel van goed ontwikkelde graslanden op te brengen,..


Lees verder 21 juni 2013   8 jaar oud
Een intact hoogveen in Estland

Om de bijzondere natuur in hoogvenen te behouden, worden herstelmaatregelen genomen. Onderzoeker Gert-Jan van Duinen promoveert vandaag in Nijmegen op een onderzoek naar de effecten van deze maatregelen op de dieren van hoogvenen...


Lees verder 18 juni 2013   8 jaar oud
Viervlek

Het is voorjaar en op veel plekken vliegen weer libellen rond. In het Bargerveen werden zelfs grote wolken witsnuiten en viervlekken waargenomen. Het grootste deel van het jaar leven libellen als larve in het water. Ze vormen daar..


Lees verder 31 mei 2013   8 jaar oud
Gestreepte waterroofkever

Inventarisaties van planten en dieren leveren mooie soortenlijsten en trends op. Maar wat betekenen deze gegevens voor de kwaliteit van een gebied? Steeds vaker wordt gekeken naar de eigenschappen van deze soorten. Want wat..


Lees verder 9 mei 2013   9 jaar oud

Archief