Natuurberichten

Uitgever: FREE Nature

Deel deze pagina

Pagina 3 van 13 - 128 Resultaten

Veel planten in de gebieden waar dieren van FREE Nature grazen staan deze weken massaal in bloei. Dat levert prachtige beelden op. Juist nu is het effect van de natuurlijke begrazing goed te zien. Als gevolg van het grazen van..


Lees verder 1 augustus 2016   6 jaar oud

Donderdagochtend is de kudde waterbuffels in de Noordwaard uitgebreid met een prachtig kalfje. De geboorte is voorspoedig verlopen en het kleintje dartelt al vrolijk rond. Ook de moeder maakt het goed, maar is waakzaam...


Lees verder 22 juli 2016   6 jaar oud

De zomer breekt aan, tijd voor de stierenbronst. Stieren van wild levende runderen als Schotse Hooglander, Galloway of Rode Geus maken zich op dit moment erg druk. Eén voor één proberen ze de tochtige koeien af te schermen van..


Lees verder 20 juni 2016   6 jaar oud
Hoog water rivieren, dieren zoeken hogere delen op

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in Zuid-Duitsland steeg de Rijn te Lobith afgelopen weekend tot 13 meter boven NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen..


Lees verder 6 juni 2016   6 jaar oud

Eind oktober 2015 is een kleine groep Sayaguesa runderen geïntroduceerd op Schiermonnikoog. Uiteindelijk heeft het bijna 7 maanden geduurd voordat ze hun gehele begrazingsgebied hadden verkend. Medio januari is één van de dieren..


Lees verder 23 mei 2016   6 jaar oud
Gelderse Poort

De komende jaren brengt FREE Nature in opdracht van Staatsbosbeheer de ontwikkeling van de vegetatiestructuur in beeld middels een fotomast. Jaarlijks worden op verschillende oeverwallen panoramafoto’s gemaakt. Groot voordeel van..


Lees verder 9 mei 2016   6 jaar oud
Waterbuffels in de Noordwaard bij Werkendam

Op woensdag 6 april is een eerste groep waterbuffels losgelaten in de Noordwaard bij Werkendam. Natuurlijke begrazing met waterbuffels is nieuw in Nederland. De komende dagen arriveren nog eens 9 waterbuffels. Samen met een kudde..


Lees verder 6 april 2016   6 jaar oud
Schotse Hooglanders in natuurgebied Kuipersveer

Kuipersveer is als natuurgebied onderdeel van de noordrand van de Hoeksche Waard. Hier langs de zoetwatergetijderivier de Oude Maas is bijzondere natuur te vinden. Met een historie vervlochten met de suikerfabriek van Puttershoek,..


Lees verder 28 maart 2016   6 jaar oud
Eerste kalf van het jaar in de Klompenwaard

Hoewel er nog regelmatig ’s nachts vorst aan de grond is, dient het voorjaar zich toch langzaam maar zeker aan. Inmiddels zijn de eerste kalveren en veulens geboren in de verschillende kuddes van FREE Nature. De geboortepiek laat..


Lees verder 29 februari 2016   6 jaar oud
Galloways waden door het wassende water

Vrijdag 12 februari zijn de Galloway-runderen van FREE Nature uit de Erlecomse waard gehaald. Dit is gedaan om te voorkomen dat deze dieren ingesloten raken door het wassende water van de Waal. De dam die de oeverwal met de dijk..


Lees verder 16 februari 2016   6 jaar oud

Archief