Natuurberichten

Uitgever: FLORON

FLORistisch Onderzoek Nederland (FLORON) is de soortenbeschermingsorganisatie die zich inzet voor verspreidingsonderzoek naar en bescherming van de wilde planten in Nederland. Samen met honderden vrijwilligers zetten wij de Nederlandse flora op de kaart.
Deel deze pagina

Pagina 3 van 49 - 490 Resultaten

Middenin de Nijmeegse wijk Dukenburg is een grote populatie van de Zwartblauwe rapunzel te vinden op het talud van een watergang onder oude eiken. Deze zeldzame soort staat op de Rode Lijst in de categorie ‘bedreigd’ en is over..


Lees verder 25 januari 2022   8 mnd oud
Compositie van winterbloeiers

Tijdens de jaarlijkse telling van planten in de kerstvakantie werden dit jaar erg weinig winterbloeiers gevonden. De recordwarmte tijdens oud en nieuw kon de vrieskou eerder in december niet meer goed maken. Toch vonden de duizend..


Lees verder 7 januari 2022   8 mnd oud
Bevroren paardenbloem

Bloeiende planten zoeken in hartje winter? Het kan tijdens de achtste editie van FLORON's Eindejaars Plantenjacht van Eerste Kerstdag tot 3 januari. We roepen iedere natuurliefhebber op dichtbij huis op zoek te gaan...


Lees verder 25 december 2021   9 mnd oud
Excursie Draadklaver Vollenhove

Draadklaver is een eenjarig, klein, geelbloeiend klavertje. Ze lijkt als twee druppels water op Kleine klaver, maar is veel zeldzamer en staat als bedreigd op de Rode Lijst. Draadklaver is grotendeels beperkt tot het kustgebied...


Lees verder 19 oktober 2021   11 mnd oud
Watercrassula laars

Het landelijk uitroeien van Watercrassula in Nederland is een gepasseerd station. Deze invasieve exoot koloniseert uiteenlopende watersystemen waaronder vennen en kanalen. In de waterlaag kunnen daarbij dusdanig dikke matten..


Lees verder 23 september 2021   1 jaar oud
Koe in wei met Jakobskruiskruid (lead)

Jakobskruiskruid heeft deze zomer massaler gebloeid dan afgelopen jaren. De soort heeft een slechte naam in de agrarische wereld, met name bij paardenliefhebbers. Dat heeft alles te maken met de giftigheid van de plant. Dit jaar..


Lees verder 31 augustus 2021   1 jaar oud
Scabiosa columbaria. Duifkruid

In Overijssel speelt het project 'Condities voor Soorten op Orde' dat gericht is op de sterk bedreigde soorten. Voor dertien plantensoorten vindt specifiek onderzoek plaats, of zijn praktische experimenten gestart. Duifkruid is..


Lees verder 19 augustus 2021   1 jaar oud
Ochtendgloren na een natte nacht

Op 14 augustus om 10.00 uur gingen honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL van start om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken op..


Lees verder 18 augustus 2021   1 jaar oud
Zinloos gezaai in een slecht beheerde berm

Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de..


Lees verder 17 augustus 2021   1 jaar oud
Rob van Westrienen

Per 15 oktober verlaat directeur-bestuurder Rob van Westrienen stichting RAVON. Van Westrienen was vanaf 2005 directeur-bestuurder van RAVON en vanaf 2012 directeur van FLORON. Na zestien jaar reptielen, amfibieën en vissen èn..


Lees verder 12 augustus 2021   1 jaar oud

Archief