Natuurberichten

Uitgever: FLORON

FLORistisch Onderzoek Nederland (FLORON) is de soortenbeschermingsorganisatie die zich inzet voor verspreidingsonderzoek naar en bescherming van de wilde planten in Nederland. Samen met honderden vrijwilligers zetten wij de Nederlandse flora op de kaart.

Pagina 44 van 50 - 491 Resultaten

Akkerboterbloem vrucht gadget

Boterbloemen kent iedereen. Al wekenlang kleuren ze veel weilanden, bermen en dijken geel. Dat er verschillende soorten boterbloemen zijn, is minder bekend. De akkerboterbloem is misschien wel de minst bekende boterbloem van..


Lees verder 15 juni 2009   13 jaar oud
Populierenpluis
Foto: Wout van der Slikke

Terwijl we in deze tijd van het jaar al richting zomer gaan, treffen we hier en daar winterse taferelen aan. Een zee van wit pluis bedekt de wegberm als een aardige laag sneeuw. Wie rondspeurt zal het pluis al gauw herleiden tot..


Lees verder 10 juni 2009   13 jaar oud
uitgegraven Rietorchis

Keer op keer blijken wilde planten in de Nederlandse natuur te worden uitgegraven of beschadigd. In het bijzonder orchideeën worden geregeld meegenomen voor in de eigen tuin of voor de handel. Maar ook worden groeiplaatsen van een..


Lees verder 8 juni 2009   13 jaar oud
wit bosvogeltje gadget

Twee weken geleden werd een zeldzame plantenvondst gedaan. Wit bosvogeltje, een orchideeënsoort die gedurende 15 jaar niet meer in Nederland was aangetroffen, werd ontdekt op een nieuwe groeiplaats. Van een volgende melding -..


Lees verder 3 juni 2009   13 jaar oud
Reuzenberenklauw - bloeiwijze
Foto: Ruud van der meijden

Exoten staan de laatste jaren erg in de belangstelling, vooral als zij zich invasief gedragen. In het kader van de Wereldbiodiversiteitsdag werd er onlangs ook weer speciale aandacht aan deze groep besteed. Reuzenberenklauw is..


Lees verder 1 juni 2009   13 jaar oud
Gelderse roos
Foto: Wout van der Slikke

Wie de moeite neemt om bloemen van dichtbij te bekijken komt regelmatig voor verrassingen te staan. Een bekend voorbeeld daarvan is de Gelderse roos waarvan de bloemstructuur anders is dan je van een afstand misschien vermoedt...


Lees verder 27 mei 2009   13 jaar oud
Liggende vetmuur
Foto: Gertie Papenburg

Grote kans dat als u vandaag of morgen bewust zou kijken naar wat er buiten de deur zoal groeit, Liggende vetmuur letterlijk de eerste plant is die u tegenkomt. Zij staat vaak tussen stoep- en straatstenen, waarschijnlijk ook op..


Lees verder 25 mei 2009   13 jaar oud
Vleeskleurige orchis
Foto: Wout van der Slikke

Sommige orchideeën zijn betrekkelijk eenvoudig te herkennen. De twee grote bladen van de grote keverorchis bijvoorbeeld, zijn zo kenmerkend dat verwarring met andere soorten vrijwel is uitgesloten. Maar niet voor alle soorten is..


Lees verder 20 mei 2009   13 jaar oud
Gewone vogelmelk
Foto: Wout van der Slikke

Gewone vogelmelk is een wettelijk beschermde plant die rond deze tijd volop in bloei staat. Vanwege die beschermde status is het van belang de precieze vindplaatslocaties van deze fraaie voorjaarsbloeier te kennen. Geef je..


Lees verder 18 mei 2009   13 jaar oud
Iepenzaad

Iepen werden veel gebruikt voor beplantingen in lanen. Het is een boomsoort die tegen een stootje kan en ook zeewind goed kan verdragen. Vooral in het stedelijk gebied in de kuststreek is hij daarom veel in gebruik als laanboom. ..


Lees verder 13 mei 2009   13 jaar oud

Archief