Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 2 van 73 - 721 Resultaten

Steppekiekendief

Om in Nederland een steppekiekendief te zien, hoef je in tegenstelling tot voor veel andere schaarse soorten niet naar de kust. Met enig geluk kun je er ook een in het binnenland langs zien komen. De beste perioden zijn de..


Lees verder 22 maart 2024   2 mnd oud

In zowel 2014 als 2019 leidde een ongekende uitbraak van veldmuizen tot tientallen broedgevallen van velduilen in Friese weilanden. Ook 2023 was een piekjaar met ruim vijftig broedparen in Friesland. Regelmatige muizenuitbraken..


Lees verder 8 maart 2024   3 mnd oud
spotvogel

Hoe klinkt het geluid van een grauwe vliegenvanger? Wat is het perfecte habitat van een zwarte roodstaart? Wat is het territoriale gedrag van een slobeend? Speciaal voor vogelaars die hier meer over willen leren heeft Sovon de..


Lees verder 23 februari 2024   3 mnd oud
Meeuwen op broedeiland Stern zijn het slachtoffer geworden van vogelgriep (juni 2023)

Sinds de laatste grote uitbraak van vogelgriep onder voornamelijk meeuwen en sterns in een groot deel van 2023, is het relatief rustig met de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. Het virus is echter nog..


Lees verder 9 februari 2024   4 mnd oud
Dode zeearend in weiland bij Weidum, Friesland.

Een zeearend stierf op 26 maart 2023 in Weidum (Fryslân) als gevolg van opzettelijke vergiftiging. Die vond plaats met behulp van het zeer giftige alfachloralose dat in het karkas van een meerkoet was aangebracht. De zeearend..


Lees verder 7 februari 2024   4 mnd oud
Kolganzen werden het meest geteld tijdens de Midwintertelling

Jaarlijks gaan vogeltellers in grote delen van Europa, Azië en Afrika tegelijkertijd op pad om de winterpopulaties van watervogels zo systematisch mogelijk vast te leggen. Dat gebeurt in het kader van de Midwintertelling die..


Lees verder 26 januari 2024   4 mnd oud
kemphanen lead

De aanblik van duizenden kemphanen op slaapplaatsen is snel aan het vervagen in Nederland. Het gaat tegenwoordig eerder om honderden. En dan vooral in Fryslân, van oudsher de belangrijkste provincie voor deze steltlopers om..


Lees verder 12 januari 2024   5 mnd oud
Harvery van Diek

Ieder voorjaar gaan vele honderden vogelaars vroeg op pad om broedvogels te tellen. Meestal zijn dat veel voorkomende soorten, maar af en toe zijn er waarnemingen van bijzondere broedvogels. Aan het einde van het jaar is het weer..


Lees verder 29 december 2023   5 mnd oud
Roeken en kauwtjes in de mist

Een winderige dag in oktober. De verre roep van een roek, al snel gevolgd door helder gekakel van kauwtjes. Het duurt even, maar dan ontdek je nauwelijks te ontwaren stipjes hoog in de lucht. Het blijkt een breed front arriverende..


Lees verder 15 december 2023   6 mnd oud
Fireworks and birds

Tot een afstand van tien kilometer hebben vogels last van het massaal afsteken van vuurwerk zoals gebeurt tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit gegevens van weerradars en vogeltellingen. Onderzoekers van de UvA pleiten voor grote..


Lees verder 12 december 2023   6 mnd oud

Archief