Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 4 van 71 - 708 Resultaten

Flamingo's voor de imposante zandduinen langs de kust van Angola.

Eens per drie jaar worden alle belangrijke gebieden langs de Atlantische kust van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika geteld. In januari 2023 werd voor de vierde keer zo'n telling georganiseerd. Organisaties in 36 landen deden mee. Het..


Lees verder 24 februari 2023   11 mnd oud
Broedvogeltellers in opleiding tijdens een praktijkochtend

Het voorjaar komt eraan. Spechten beginnen te roffelen, de vink slaat en de eerste bosuilen zitten weer op de eieren. Bij vogelaars begint het ook te kriebelen. Wil je dit voorjaar meer over broedvogels leren, dan kan dat. Sovon..


Lees verder 10 februari 2023   1 jaar oud

Laat u op 15 maart bijpraten over belangrijke toepassingen van vogelkennis. We staan stil bij de kwaliteit van de natuur in Nederland, transities in de landbouw en de energievoorziening, vogelziekten en innovaties in..


Lees verder 27 januari 2023   1 jaar oud
Geringde scholeksters met GPS-zenders

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. Onderzoekers gebruiken de gegevens om diergedrag te bestuderen, of om soorten te beschermen. Ook vertellen de zenders veel over de verspreiding van soorten. Een..


Lees verder 21 januari 2023   1 jaar oud
Zwarte stern lead

Tot meer dan 100.000 zwarte sterns gebruikten eind vorige eeuw het IJsselmeergebied en de Waddenzee als tussenstop onderweg naar Afrika. De gigantische zwermen die destijds in de nazomer over het water vlogen, behoorden tot een..


Lees verder 13 januari 2023   1 jaar oud
jonge italiaanse mussen, lead

Het jaar 2022 leverde veel bijzondere broedgevallen van vogels op, waaronder bijzondere roofvogels, meeuwen en uilen, maar ook voor het eerst een Italiaanse mus. Hieronder een eerste overzicht uit het Meetnet Broedvogels van..


Lees verder 30 december 2022   1 jaar oud
Scholeksters, display

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de scholekster nog meer problemen, en maakt..


Lees verder 20 december 2022   1 jaar oud
Vogels tellen in de winter

In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek Nederland vijftig jaar. Vanwege dit lustrum hebben we een mooie uitdaging bedacht voor iedere vogelaar. Doe mee met de LiveAtlas-uitdaging en zet vogels - letterlijk - op de kaart...


Lees verder 16 december 2022   1 jaar oud
Tellers in Angola in actie

Iedere lente vliegen miljoenen watervogels van het zuiden, waar ze de winter doorbrengen, naar het hoge noorden om te broeden. Onze Waddenzee vormt een belangrijk knooppunt op deze trekroute die van het zuidelijkste puntje van..


Lees verder 2 december 2022   1 jaar oud
Herman van Oosten in actie in de Kennemerduinen

De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Herman van Oosten. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie..


Lees verder 29 november 2022   1 jaar oud

Archief