Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 4 van 72 - 719 Resultaten

Terwijl sommige vogels nog niet klaar zijn met de reis naar hun noordelijk gelegen broedgebieden, vliegen er tegelijkertijd duizenden spreeuwen weer zuidwaarts. Hoe zit dat precies?..


Lees verder 16 juni 2023   11 mnd oud
Ruziënde steltkluten, een steeds vaker gezien beeld.

Net als in de afgelopen twee jaar worden er veel steltkluten gemeld in ons land. Het gaat inmiddels om enkele honderden vogels. Ook de eerste jongen worden gezien. Maar er is een keerzijde aan dit verhaal...


Lees verder 2 juni 2023   1 jaar oud
De rivier de Berkel bij Zutphen.

Nederlandse natuurgebieden staan zwaar onder druk, waardoor zelfs algemene soorten als het konijn en de egel in aantallen afnemen. Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en..


Lees verder 27 mei 2023   1 jaar oud
grauwe gors

De intensieve landbouw heeft onomstotelijk geleid tot de afname van broedvogels in Europa. Dit blijkt uit nieuw onderzoek op basis van vogeltellingen die 37 jaar omspannen. Het betreft gegevens van 170 soorten, verzameld op meer..


Lees verder 17 mei 2023   1 jaar oud
Rietzanger in baltsvlucht

Elk jaar is het weer spannend. Wanneer keren de zomergasten terug uit hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa of zelf Midden-Afrika? Dat verschilt per jaar, maar toch lijkt er per soort een structuur in te zitten. Hoe verloopt..


Lees verder 5 mei 2023   1 jaar oud
dode grote stern in kolonie, vogelgriep

In 2022 heeft vogelgriep flink huisgehouden in kolonies kust- en zeevogels in Noordwest-Europa. Vooral onder grote sterns vielen veel slachtoffers. Een internationale groep experts heeft een reeks van maatregelen voor..


Lees verder 27 april 2023   1 jaar oud
Kleine mantelmeeuwen lead

In de laatste decennia gaan kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen steeds vaker op daken broeden. Zo ontwijken ze vossen en broeden ze dichtbij menselijke voedselbronnen. Ook broeden er steeds meer meeuwen verder in het binnenland...


Lees verder 21 april 2023   1 jaar oud
Scholeksters op een betonnen paal

Het begint steeds meer een vertrouwd beeld te worden: broedende scholeksters op platte daken. De scholekster is van oorsprong een kustbroedvogel, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw verspreidde de vogel zich steeds meer..


Lees verder 7 april 2023   1 jaar oud
Zwarte specht eenmalig gebruik

Nooit broedden er zoveel zwarte spechten in de Drentse bossen als na de twee zware stormen van 1972 en 1973, die complete lappen bos omverbliezen. Daarna daalde het aantal zwarte spechten weer, maar sinds 2000 heeft boskap een..


Lees verder 30 maart 2023   1 jaar oud
Kolonie kokmeeuwen in het Jisperveld

Het is intussen duidelijk dat er sprake is van verhoogde sterfte door hoogpathogene vogelgriep (HPAI) onder met name kokmeeuwen. Half februari berichtten we al over de signalen die hierop wezen. Vooral op slaapplaatsen en in..


Lees verder 25 maart 2023   1 jaar oud

Archief