Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 67 van 72 - 718 Resultaten

Pestvogel, wikipedia, (www.photo-natur.de).  Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

Ieder jaar tegen het einde van het jaar is het weer spannend. Komen ze, de pestvogels en zo ja in welke getale? En wordt het een echt invasiejaar? De eerste berichten zijn positief!..


Lees verder 8 november 2008   15 jaar oud

Eind oktober, begin november is het weer kraanvogeltijd! Ieder jaar is het weer spannend. Komen ze wel, komen ze niet. Nou, anders geformuleerd, komen ze over ons land, of niet? Ieder jaar trekken grote groepen kraanvogels vanuit..


Lees verder 4 november 2008   15 jaar oud
Houtduif, Creative Commons Attribution 2.5 License

Deze dagen van het jaar vindt de massale intocht van houtduiven plaats. Vanuit Noord-Europa zijn tiendduizenden vogels onderweg. Hoe meer oostenwind, hoe groter de groepen zullen zijn, soms wel enkele duizenden exemplaren groot...


Lees verder 31 oktober 2008   15 jaar oud
Golden Orb Weaver, GNU Free Documentation License. Andere namen: golden silk orb-weavers (genus Nephila) golden orb-weavers, giant wood spiders or banana spiders.

Een spin die een vogel in zijn web vangt? Dit lijkt een broodje aap-verhaal, totdat je de foto ziet... ..


Lees verder 28 oktober 2008   15 jaar oud
grote zilverreiger

In deze tijd van het jaar wordt het opvallend wit in de natuur. Niet van de sneeuw, maar van de grote zilverreigers. Het wordt zelfs witter dan ooit, want de grote zilverreigers zijn er weer massaal, met vorig najaar een..


Lees verder 24 oktober 2008   15 jaar oud
roodborstje

De laatste dagen lijkt er een zogenaamde 'fall' van roodborsten te zijn geweest. Een fall wil zeggen dat er ineens veel meer aanwezig zijn van een bepaalde soort dan normaal. Overal worden roodborsten gemeld, veelal met tientallen..


Lees verder 21 oktober 2008   15 jaar oud
kramsvogel

Oktober is traditioneel de lijstermaand. Dat wil zeggen dat er grote aantallen koperwieken, kramsvogels, merels en in mindere mate beflijsters te verwachten zijn. ..


Lees verder 17 oktober 2008   15 jaar oud
Scanned from Svenska fåglar, no copyright

Sommige vogelaars zwijmelen bij het zien van tientallen aalscholvers op een richeltje, anderen houden meer van steltlopers in winterkleed of meeuwen in de dorpsvijver. Weer anderen struinen elk bosje af op zoek naar leuke..


Lees verder 15 oktober 2008   15 jaar oud
Zwerm spreeuwen public domain, wikipedia

Het najaar is dan toch echt losgebarsten. Tijdens de 'World Bird Watch' van afgelopen zaterdag werden er al bijzonder hoge aantallen van trekkende vinken, spreeuwen en koperwieken gemeld. Die hoge aantallen vliegen een paar dagen..


Lees verder 8 oktober 2008   15 jaar oud
huiskraaien, Wikimedia Commons

Vogelaars houden van vogels kijken, maar vooral van lijstjes. Biijvoorbeeld een Nederlandse lijst waarop alle vogelsoorten staan die ze in Nederland gezien of gehoord hebben. Zo ook een wereldlijst, een tuinlijst, een daglijst,..


Lees verder 2 oktober 2008   15 jaar oud

Archief