Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 68 van 72 - 712 Resultaten

rode wouw

Het gaat relatief goed met de Nederlandse roofvogels, zo lijkt het. Na de succesvolle broedgevallen van de zeearend in de Oostvaardersplassen, heeft Noord-Nederland er sinds dit jaar ook een nieuwe broedende roofvogel bij: de rode..


Lees verder 7 september 2008   15 jaar oud
Purperreiger. Foto: Ruud van Beusekom

Het najaar lijkt begonnen: als gevolg van zuidoostenwinden van de laatste dagen lijkt de vogeltrek op gang te komen. ..


Lees verder 2 september 2008   15 jaar oud
Citroenkwikstaart

Op vrijdag 22 augustus bezocht Menno Hornman de Ooijpolder om te gaan vogelen. Hij had van tevoren niet kunnen vermoeden dat hij deze avond een bijzondere waarneming zou doen. ..


Lees verder 29 augustus 2008   15 jaar oud
witbandkruisbek

Er lijkt een invasie van witbandkruisbekken op komst. In Engeland zijn inmiddels de eerste exemplaren waargenomen van deze uit Noordoost-Europa afkomstige vogel. ..


Lees verder 16 augustus 2008   15 jaar oud
Gierzwaluw
© Markus Varesvuo AGAMI
1275 x 971 px (322 kB)
Foto kan alleen worden gebruikt na toestemming van de fotograaf

Half augustus prijkt er op de kalender. Hoewel de vogeltrek nog niet op gang is, is er toch alweer een echte zomergast ongemerkt verdwenen: de gierzwaluw. Eind april komen ze met veel bravoure aan en zijn dan ook niet te missen..


Lees verder 12 augustus 2008   15 jaar oud
roze pelikaan in Disney's Animal Kingdom

Net als een paar jaar geleden is er ook nu weer een roze pelikaan ontsnapt uit Artis. Waar hij zich op dit moment bevindt is niet bekend...


Lees verder 8 augustus 2008   15 jaar oud

Kijkend in het vogelboek, lees je dat het voedsel van de grote bonte specht bestaat uit insecten, zaden van naaldbomen en soms ook eieren en nestjongen van andere vogels. Vooral dat laatste is intrigerend. De meeste mensen..


Lees verder 5 augustus 2008   15 jaar oud
nachtzwaluw www.ivnvechtplassen.org

Eind juli betekent dat de natuur, als het om de vogels gaat, nu echt tot rust gekomen is. Althans, voor bijna alle soorten. Een paar gaan door tot ze er bijna bij doodvallen, zo lijkt het. De nachtzwaluw is zo'n volhouder. Hij..


Lees verder 29 juli 2008   15 jaar oud
Merel albino. Foto: Algont, GFDL licentie

Regelmatig krijgen we bij SOVON, maar ook bij Vogelbescherming, Nederland foto's opgestuurd van mensen die een rare witte vogel in de achtertuin hebben gezien. Op de foto staan dan vaak een witte merel, mus of een witte meerkoet...


Lees verder 25 juli 2008   15 jaar oud
Volwassen zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GFDL-licentie

Nu al drie jaar achter elkaar broeden er in ons land zeearenden. Imposante vogels met een spanwijdte van twee tot tweeëneenhalve meter. Experts zijn verrast. Ondertussen zijn al vier jongen groot gebracht...


Lees verder 22 juli 2008   15 jaar oud

Archief