Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 7 van 72 - 712 Resultaten

In 2022 staat de merel volop in de spotlights van tellers en onderzoekers. Meer dan de helft van de merels broedt tegenwoordig in steden en dorpen, het terrein waar ook dit voorjaar weer zo’n duizend vogelaars op pad gaan voor..


Lees verder 8 april 2022   2 jaar oud
Je doet merels een plezier met appels.

Merels zie je overal. Maar om onduidelijke redenen lopen de aantallen terug, met name in de stad en in de bossen op zandgronden. Dat zou kunnen komen doordat daar te weinig voedsel voor ze is. Maar eigenlijk weten we helemaal niet..


Lees verder 26 maart 2022   2 jaar oud
Tjiftjaf in meidoorn

Heb je hem al gehoord? De tjiftjaf zingt weer. De laatste dagen schiet het aantal meldingen van deze bekende zomergast weer omhoog. Ook dit jaar kun je de fenologie van zomervogels weer live volgen: met LiveAtlas, waarin complete..


Lees verder 13 maart 2022   2 jaar oud

Eens in de drie jaar wordt de balans opgemaakt van de vogels in de internationale Waddenzee. Een recent verschenen rapport toont interessante feiten en ontwikkelingen. Zo zijn bergeend en pijlstaart sterk afhankelijk van de..


Lees verder 25 februari 2022   2 jaar oud
presentatoren vogelverhalen

Achter elke vogelsoort schuilt een verhaal. Waarom moet je in bomen klimmen om wespendieven te onderzoeken? En waarom laten kolganzen ons land steeds meer links liggen? Vogelexperts en bevlogen vogelaars delen hun kennis hierover..


Lees verder 11 februari 2022   2 jaar oud
Pontische meeuw

Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de balans opgemaakt van een aantal zeldzame broedvogels van ons land. De gegevens komen uit het Meetnet Broedvogels van Sovon, aangevuld met informatie via vogelwerkgroepen en..


Lees verder 14 januari 2022   2 jaar oud
merel sleedoorn lead

Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van..


Lees verder 31 december 2021   2 jaar oud
Ringmussen lead

Al 43 jaar worden de Nederlandse wintervogels op de voet gevolgd met de Punt Transect Tellingen (PTT) van Sovon. Met dit ‘fietsrondje voor de wetenschap’ worden de aantallen en verspreiding vastgelegd van min of meer algemene..


Lees verder 17 december 2021   2 jaar oud
Buizerd

Een eenzame buizerd op een paaltje. Hoewel, eenzaam? De buizerd is een behoorlijk algemene roofvogel. Dat je tijdens één autorit soms meer dan tien buizerds ziet, was een halve eeuw geleden nog ondenkbaar. Maar geldt het succes..


Lees verder 6 december 2021   2 jaar oud
landelijke dag

Ook dit jaar is de Landelijke Dag van Sovon volledig online. Op zaterdag 27 november kun je een uitgebreid lezingenprogramma verwachten over onder meer roofvogels, insecteneters en vogelbescherming...


Lees verder 19 november 2021   2 jaar oud

Archief