Natuurberichten

Uitgever: Provincie Noord-Brabant

Gezonde natuur zorgt voor een rijk Brabants landschap om in te wonen, werken en recreëren. De provincie verbindt daarom natuurgebieden met elkaar, herstelt oude landschappen en legt nieuwe natuur aan. Ook stimuleert ze duurzaam gebruik van de leefomgeving en stelt regels op. Dit om het Brabantse milieu schoon en gezond te houden en voor een duurzame waterhuishouding; zo kunnen verdroging en wateroverlast opgevangen worden.

Pagina 2 van 16 - 155 Resultaten

Wolf EENMALIG GEBRUIK

Op de A67, ten zuiden van Eindhoven en ter hoogte van Ekersrooi, werd een dode wolf gevonden. Het dier werd meegenomen voor nader onderzoek. Welk onderzoek is dat? Waarom wordt dat onderzoek gedaan, en hoe belangrijk is een wolf..


Lees verder 24 januari 2022   1 jaar oud
Het moerasgedeelte Weimeren - eenmalig gebruik

In het gebied Noordrand Midden wordt natuur aangelegd. Onderdeel daarvan is de polder Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek. De geplande excursie voor belangstellende omwonenden kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan...


Lees verder 10 januari 2022   1 jaar oud
Uitrol van de turbo fladry die schapen beschermt tegen aanval van wolven. -eenmalig gebruik

Als jonge wolven oud genoeg zijn om een eigen roedel te stichten, gaan ze zwervend op zoek naar nieuw territorium. Deze wolven beschouwen schapen als een gemakkelijke prooi. Dit is ongewenst. Om schapen te beschermen tegen..


Lees verder 27 december 2021   1 jaar oud
De netten van de provincie liggen klaar om uitgeleend te kunnen worden. - eenmalig gebruik -

Ook in Noord-Brabant komen wolven voor. Er heeft zich één wolf gevestigd op de Groote Heide, in de regio rond Eindhoven. Zo nu en dan komen zwervers langs. De adviescommissie ‘Preventie wolvenschade Noord-Brabant’ bracht een..


Lees verder 20 december 2021   1 jaar oud
Nieuwe aanplant bos - eenmalig gebruik

Noord-Brabant wil meer bos in haar provincie, en het oorspronkelijke Natuur Netwerk Brabant aanleggen vóór 2027. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant bedacht een unieke actie onder het motto ‘Brabantse Burgerbossen’, waarmee burgers..


Lees verder 29 november 2021   1 jaar oud
Vrijwilliger Anja Popelier verplaatst een kuiken. eenmalig gebruik

Minstens 2000 vrijwilligers zijn vrijwel wekelijks in Brabant bezig om het cultuurhistorisch landschap buiten de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied...


Lees verder 22 november 2021   1 jaar oud
Op de voorgrond het voormalige landbouwperceel dat ingericht wordt met natuurzones. eenmalig gebruik

De camping uitbreiden met vergroting van de natuurwaarden voor het aangrenzende Natura 2000-gebied, zodat de camping levensvatbaar bleef en de natuur een zetje in de goede richting kreeg. Die opdracht stelde Sylvia Rutte zich een..


Lees verder 15 november 2021   1 jaar oud
Met vier ploffen wordt alle verzamelde munitie onschadelijk gemaakt. - eenmalig gebruik -

Zo’n twintig kilo springstof werd de afgelopen maanden gevonden in het Liesselse Leegveld, als start van het project voor vernatting van de bodem. Dit project gaat het hoogveen in De Peel herstellen. De werkzaamheden startten met..


Lees verder 27 september 2021   2 jaar oud
Bijen- en vlindertuin Boshoven - eenmalig gebruik

Droom je van een groenere buurt, wijk of stad, maar geen idee hoe daarmee te starten? In Brabant helpt de provincie om particuliere initiatieven van de grond te krijgen met crowdfunding. Crowdfunding is spannend en vraagt om..


Lees verder 20 september 2021   2 jaar oud

“Niemand kent nog het ei van Columbus”, verzucht Hellas Schelleman, omgevingsmanager van de provincie Noord-Brabant. Samen met collega’s vormt ze een interdisciplinair team om de (over-)last van de eikenprocessierups in de..


Lees verder 13 september 2021   2 jaar oud

Archief