Natuurberichten

Uitgever: EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten brengt de Nederlandse insecten en andere ongewervelden in kaart.

Pagina 32 van 35 - 350 Resultaten

Muurrouwzever zwevend voor een muur op zoek naar nesten van metselbijen of –wespen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de achteruitgang van wilde bijen. Eén van de initiatieven om het tij te keren is het aanleggen van zogenaamde bijenhotels; blokken hout met geboorde gaten, of bundels van korte..


Lees verder 16 juni 2013   11 jaar oud
Werksters van de plaagmier.

De plaagmier is een zich soms invasief gedragende mier die op een groot aantal plekken in Europa en West-Azië is gevonden. De mieren zijn vrijwel uitsluitend aangetroffen in verstoorde stedelijke en halfstedelijke milieus in..


Lees verder 12 juni 2013   11 jaar oud
Vijf exemplaren van de libellenbijtmug zittend op de vleugeladers van een vuurlibel.

Nederland is een nieuwe parasiet rijker. Tijdens veldwerk in De Weerribben is de libellenbijtmug in ons land aangetroffen. Deze soort behoort tot de familie van de knutjes en zuigt vocht uit de vleugels van volwassen libellen...


Lees verder 6 mei 2013   11 jaar oud
Vele (kleine) mannetjes en een (grote) koningin maken zich gereed voor een bruidsvlucht.

Het is weer lente en in bijna elke tuin worden de mieren dan weer actief. Het gaat bijna altijd om de wegmier, maar er zijn zeker ook andere soorten te vinden rondom onze huizen. Ze worden soms als lastig ervaren door al hun..


Lees verder 29 april 2013   11 jaar oud
Vrouwtje rode snuitvlieg op zijn voorkeursbloem Robbertskruid

Het is april, met maximumtemperaturen tussen tien en twintig graden Celsius barst het los in de natuur. Zo ook de zweefvliegen: veel van de voorjaarssoorten en overwinteraars komen samen op de door de zon beschenen vroege..


Lees verder 21 april 2013   11 jaar oud
Twee rode Amerikaanse rivierkreeften uit een uitgegraven kreeftenhol

Afgelopen winter is gebleken dat sommige exotische rivierkreeften ondergronds overwinteren in zelf gegraven holen. Het was al een tijd een raadsel hoe deze kreeften (waarvan sommige afkomstig uit verre zuidelijke streken) in..


Lees verder 29 maart 2013   11 jaar oud
De sneeuwmug Chionea belgica.

In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, moeten entomologen ook in de winter het veld in. Er zijn dan minder insecten te vinden, maar wel enkele specialiteiten. Zo is in de Eyserbossen in Zuid-Limburg deze maand de..


Lees verder 10 februari 2013   11 jaar oud
Mannetje Gewone mijnspin

De Gewone mijnspin is als ‘Spin van het Jaar 2013’ gekozen. Ons land kent twee soorten mijnspinnen, tevens de enige vogelspinnen van Nederland. In heel Europa wordt het onderzoek aan deze Spin van het jaar 2013 extra gestimuleerd...


Lees verder 16 januari 2013   11 jaar oud
Huiskrekel, mannetje

Zadelsprinkhaan, wrattenbijter, kleine wrattenbijter en bosdoorntje staan als ernstig bedreigd op de nieuwe rode lijst sprinkhanen en krekels die door EIS-Nederland is opgesteld. Een opvallende nieuwkomer is de huiskrekel die..


Lees verder 27 december 2012   11 jaar oud
Glaspreparaat van het eerst verzamelde exemplaar van een mijt verzameld op de benen van Europeanen tijdens de in 1903 gehouden Noord Nieuw-Guinea Expeditie.

Naturalis Biodiversity Center heeft afgelopen maanden haar belangrijke collectie mijten gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor onderzoekers binnen en buiten Nederland. Mijten zijn een soortenrijke maar onbekende diergroep...


Lees verder 1 december 2012   11 jaar oud

Archief