Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.

Pagina 16 van 16 - 159 Resultaten

Pandion haliaetus. Visarend

De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst een visarend in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch. Ze bouwden er diverse nesten, maar..


Lees verder 28 april 2016   8 jaar oud
Vier wandelende mensen in het Mallebos bij Spijkenisse

Nederlanders brengen veel meer tijd binnen door dan ze willen. Maar liefst tweederde van de Nederlanders wil graag meer buiten zijn. Dit terwijl de meeste Nederlanders in de wintermaanden bijna negentig procent van de tijd of meer..


Lees verder 8 april 2016   8 jaar oud
Malus sylvestris, wilde appel

In het Nederlandse bos zijn nog maar enkele plekken waar de wilde appel groeit. In totaal gaat het om niet meer dan 250 exemplaren. Om te voorkomen dat de soort verdwijnt, worden op locaties waar de wilde appel nog voorkomt of..


Lees verder 5 april 2016   8 jaar oud
Riet uit Westzaan dient als kustbescherming. Strand Bergen aan Zee

Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) starten een project om Noord-Hollands riet te gebruiken bij de bescherming van de Noord-Hollandse kust. Voordeel voor Staatsbosbeheer: het riet hoeft niet langer..


Lees verder 14 maart 2016   8 jaar oud
Limosa limosa. Grutto, vliegend

In de Surhuizumermieden in Friesland is sinds 2008 het aantal broedende grutto’s met de factor vijf toegenomen. In 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied slechts 14 paartjes, in 2015 zijn het er al 73. Ook andere..


Lees verder 4 februari 2016   8 jaar oud
Lycaena dispar. Grote vuurvlinder

De komende maanden voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in natuurgebied de Rottige Meente in Fryslân, om verdroging en verzuring van het veen tegen te gaan. Het gaat om maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren, waardoor..


Lees verder 21 januari 2016   8 jaar oud
Heckrunderen

Staatsbosbeheer telde in oktober 2015 de grote grazers in de Oostvaardersplassen. In totaal werden er zo'n 225 heckrunderen, 1075 konikpaarden en 3050 edelherten geteld. Met deze tellingen wil Staatsbosbeheer in de gaten houden..


Lees verder 18 januari 2016   8 jaar oud
Schotse hooglander

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten slaan in 2016 gelijk de handen ineen op de Kop van Schouwen tegen het dichtgroeien van de duinen. Naast de shetlandpony’s komen ook elf Schotse hooglanders helpen bij het openhouden van de..


Lees verder 10 januari 2016   8 jaar oud
Castor fiber. Bever

Zaterdag wilden vrijwilligers van Staatsbosbeheer wilgen gaan knotten langs het Zwarte Water in Overijssel toen een van de leden ontdekte dat sommige wilgen waren aangeknaagd. Het bleken beversporen te zijn. De eerste langs het..


Lees verder 4 januari 2016   8 jaar oud

Archief