Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 10 - 97 Resultaten

Een mannetje van de waddenviltbij.

Dertig jaar hebben we het in Nederland moeten stellen zonder vondsten van de waddenviltbij. Lang genoeg om de soort een plaatsje op de Rode Lijst te geven in de categorie 'Verdwenen uit Nederland'. Dat leek gerechtvaardigd, want..


Lees verder 2 juli 2021   1 jaar oud
Gezenderde raaf EENMALIG GEBRUIK

Op Koningsdag zijn zes raven op de Veluwe voorzien van een GPS-zender. Hierdoor kan voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan worden naar verblijfplaatsen en terreingebruik van jonge raven. Wat het extra spannend maakt, is dat..


Lees verder 23 juni 2021   1 jaar oud
Klapekster met prooi

Wat is Martin Brandsma, kunstenaar of ornitholoog? Of beide? Vermoedelijk zijn die hokjes hemzelf een gruwel. Hoe dan ook, Brandsma’s onderzoek naar de ‘lateraliteit’ van klapeksters en hoe hij kunst en wetenschap verweeft, roepen..


Lees verder 2 juni 2021   1 jaar oud

In Nederland vindt natuurherstel sinds de invoering van Overlevingsplan Bos en Natuur op grote schaal plaats. Maar is het herstel vervolgens voltooid en kan de natuur het verder zelf af? Of blijven deze natuurherstelprojecten..


Lees verder 22 mei 2021   1 jaar oud
6.	De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijden gebied van Europa

Meestal ontstaan natuurgebieden door aankoop, wanneer ze bijvoorbeeld gered worden van ontwatering, stadsuitbreiding of wegenaanleg. Maar bij de Biesbosch is het allemaal begonnen met een stormvloed. Op de nacht af, te weten van..


Lees verder 21 mei 2021   1 jaar oud

Na de eerste succesvolle serie van de podcast Groene Oren (genomineerd voor Gouden Radioring 2020) start vandaag de tweede reeks. Onder andere Paulien Cornelisse, Gijs Naber en Marcel Musters kruipen in de huid van een plant of..


Lees verder 20 mei 2021   1 jaar oud
Kalkmoeras

Tijdens de kartering van een graslandperceel langs de Diefdijk nabij Asperen (GD) is het zeldzame vertakt schaafstro (Equisetum x moorei) aangetroffen. Dit is een hybride van schaafstro (Equisetum hyemale) en vertakte..


Lees verder 5 mei 2021   1 jaar oud
Daliegaten met laagstaande zon

Op een iets hoger gelegen zandkop in Van Oordt’s Mersken komt zeldzaam blauwgrasland voor. In dit voormalig veengebied zijn kuilen aangetroffen met afwijkende vegetatie. Deze gaten zijn lang een mysterie geweest, tot onderzoekers..


Lees verder 8 april 2021   1 jaar oud
Aanplant rijkstrooiselsoorten in ongemengd douglasbos

Iedereen ziet en ervaart een bos op een eigen manier. Dus als we vragen hoe het bos van de toekomst eruit moet zien, zullen de antwoorden ongetwijfeld verschillen. Toch zal er vermoedelijk één gemene deler zijn. Namelijk dat het..


Lees verder 30 maart 2021   1 jaar oud
Hardhoutooibos

In de Geitenwaard in de Gelderse Poort start Staatsbosbeheer met het ontwikkelen van zeldzaam hardhoutooibos langs de Waal. Het gebied is een van de weinige plekken die geschikt zijn voor dit type bos. ..


Lees verder 26 maart 2021   1 jaar oud

Archief