Natuurberichten

Uitgever: Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.

Pagina 63 van 66 - 656 Resultaten

Dikkopschildpad

Op 23 oktober jl. spoelde in Noord-Holland boven Callantsoog ter hoogte van Groote Keeten een ongewone bezoeker aan in Nederland; een onechte karetschildpad of dikkopschildpad (Caretta caretta). Een maand later, op 21 november,..


Lees verder 4 december 2008   13 jaar oud
Vuursalamander

De vuursalamander is het buitenbeentje onder de inheemse salamanders. Het een echte landsalamander die slechts ‘te water’ gaat om larven af te zetten, terwijl de andere salamanders soms maanden in het water verblijven..


Lees verder 29 november 2008   14 jaar oud
Zandhagedisvrouwtje voor holletje

Op 4 december 2008 organiseert RAVON het symposium ‘Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen’. ..


Lees verder 23 november 2008   14 jaar oud
boekje gladde slang omslag

In Nederland komen drie soorten slangen voor: de adder, de ringslang en de gladde slang. De gladde slang (Coronella austriaca) is de meest zeldzame en de minst bekende van deze drie. De soort leidt een verborgen leven en over dat..


Lees verder 14 november 2008   14 jaar oud
winterklaar maken tuin

Het is tijd om de tuin winterklaar te maken. Weldadig voor lichaam en geest: in de herfstzon, met ritselend en dwarrelend kleurig blad om je heen, een dag werken in de tuin. Het blad bijeen vegen en afvoeren, de overjarige..


Lees verder 5 november 2008   14 jaar oud
RAVON-stand

Op 8 november 2008 vindt in Nijmegen de jaarlijkse RAVON dag plaats. In een reeks presentaties komen actuele ontwikkelingen en projecten voor het voetlicht op het gebied van: Reptielen – Amfibieën – Vissen – Onderzoek en..


Lees verder 2 november 2008   14 jaar oud
Kapwerkzaamheden

In ons land zijn veel diersoorten afhankelijk van een afwisseling van open en meer gesloten begroeiingen, bijvoorbeeld heel afwisselende bosranden, houtwallen, halfopen bossen en heidegebieden met verspreid staande bomen en..


Lees verder 22 oktober 2008   14 jaar oud
Schepnetvissen

Stichting RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en..


Lees verder 13 oktober 2008   14 jaar oud
Boomstronk

Nu de temperatuur daalt gaan amfibieën en reptielen hun overwinteringsplekken opzoeken. Vanwege hun koudbloedigheid zijn ze afhankelijk van zonnewarmte om actief te zijn. In Nederland is die warmte langzamerhand onvoldoende...


Lees verder 27 september 2008   14 jaar oud
Adder

Het areaal aan heide en hoogvenen in Nederland is de afgelopen eeuw drastisch afgenomen. Ontginning, verbossing, bebossing en omvorming naar (land)bouwgronden liggen hieraan ten grondslag. Planten en dieren, zoals adder,..


Lees verder 20 september 2008   14 jaar oud

Archief