Natuurberichten

Uitgever: Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.

Pagina 69 van 72 - 712 Resultaten

winterklaar maken tuin

Het is tijd om de tuin winterklaar te maken. Weldadig voor lichaam en geest: in de herfstzon, met ritselend en dwarrelend kleurig blad om je heen, een dag werken in de tuin. Het blad bijeen vegen en afvoeren, de overjarige..


Lees verder 5 november 2008   15 jaar oud
RAVON-stand

Op 8 november 2008 vindt in Nijmegen de jaarlijkse RAVON dag plaats. In een reeks presentaties komen actuele ontwikkelingen en projecten voor het voetlicht op het gebied van: Reptielen – Amfibieën – Vissen – Onderzoek en..


Lees verder 2 november 2008   15 jaar oud
Kapwerkzaamheden

In ons land zijn veel diersoorten afhankelijk van een afwisseling van open en meer gesloten begroeiingen, bijvoorbeeld heel afwisselende bosranden, houtwallen, halfopen bossen en heidegebieden met verspreid staande bomen en..


Lees verder 22 oktober 2008   15 jaar oud
Schepnetvissen

Stichting RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en..


Lees verder 13 oktober 2008   15 jaar oud
Boomstronk

Nu de temperatuur daalt gaan amfibieën en reptielen hun overwinteringsplekken opzoeken. Vanwege hun koudbloedigheid zijn ze afhankelijk van zonnewarmte om actief te zijn. In Nederland is die warmte langzamerhand onvoldoende...


Lees verder 27 september 2008   15 jaar oud
Adder

Het areaal aan heide en hoogvenen in Nederland is de afgelopen eeuw drastisch afgenomen. Ontginning, verbossing, bebossing en omvorming naar (land)bouwgronden liggen hieraan ten grondslag. Planten en dieren, zoals adder,..


Lees verder 20 september 2008   15 jaar oud
bastaardkikker in tuinvijver

Met het najaar voor de deur is het een uitstekend moment om na te denken over (amfibievriendelijke) aanpassingen in uw tuin. Het najaar is namelijk dé periode bij uitstek om nog werkzaamheden in de tuin te verrichten, voordat de..


Lees verder 10 september 2008   15 jaar oud
Cottus perifretum

In 2005 bleek dat de zeldzame beekdonderpad in Nederland voorkomt. RAVON brengt nu de verspreiding van deze zeldzame vis in kaart. ..


Lees verder 5 september 2008   15 jaar oud
Poelkikker

Van over de hele wereld komen alarmerende berichten dat kikkers en salamanders massaal sterven. Door tal van internationale beschermingsorganisaties is daarom 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de Kikker. Dit thema benadrukt de..


Lees verder 31 augustus 2008   15 jaar oud
Jonge zandhagedis

De periode na de zomerzonnewende is de geboortetijd van zandhagedissen. De piek ligt in de tweede helft van augustus. Een prima tijd dus om uit te kijken naar jonge zandhagedissen. Kort na de winterslaap hebben hun ouders gepaard..


Lees verder 21 augustus 2008   15 jaar oud

Archief