Natuurberichten

Uitgever: Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.

Pagina 70 van 72 - 712 Resultaten

Secundaire staart levendbarende hagedis

Een hagedis in nood kan zijn staart afwerpen. De staart is echter een kostbaar bezit en het afwerpen ervan wordt daarom alleen als laatste redmiddel ingezet. ..


Lees verder 13 augustus 2008   15 jaar oud
Huid gladde slang

Hagedissen en slangen vervellen. Dat doen ze meerdere keren per jaar. Minder bekend is dat ook de amfibieën; kikkers, padden en salamanders, vervellen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze in het voorjaar vanuit hun..


Lees verder 11 augustus 2008   15 jaar oud
Kamsalamander vrouwtje. Foto: Arnold van Rijsewijk

De afgelopen vier jaar zijn in Nederland veertien leefgebieden van zeldzame kikkers, padden en salamanders verbeterd dankzij een omvangrijk herstelproject genaamd Life Ambition. Een met Europees geld gefinancierd project waaraan,..


Lees verder 30 juli 2008   15 jaar oud
Barbeel

Halverwege de 20e eeuw is de waterkwaliteit in de grote rivieren in ons land erg verslechterd. Het dieptepunt was in 1986, toen tijdens de Sandoz-ramp 20 ton uiterst giftige pesticiden de Rijn in stroomden. Als gevolg van de..


Lees verder 24 juli 2008   15 jaar oud
Smaragdhagedis

In Nederland valt het voor veel mensen niet mee om in de duinen of op de heide met eigen ogen een hagedis te zien. Bij veldwerk spreken we vaak mensen die al jaren hun hond uitlaten in een gebied waar volop hagedissen voorkomen...


Lees verder 18 juli 2008   15 jaar oud
Aanvoerderspad

Lang voordat Nederland massaal oranje kleurde voor het EK-voetbal, waren enkele padden al in oranjestemming. Dit voorjaar werd er tijdens het overzetten van padden bij Kootwijk een pad gevonden met een oranje armband. In..


Lees verder 11 juli 2008   15 jaar oud
muurhagedis

De afgelopen maanden zijn medewerkers van stichting RAVON druk bezig geweest met het wegvangen van muurhagedissen van het spoor in Maastricht. De verbouwing en het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn tussen Maasticht en..


Lees verder 5 juli 2008   15 jaar oud
zandhagedis

Om reptielen en amfibieën goed te kunnen beschermen is kennis over de verspreiding van soorten cruciaal. Je kunt diersoorten immers alleen beschermen als je weet waar ze zitten, hoe groot hun leefgebied is en wat de belangrijkste..


Lees verder 26 juni 2008   15 jaar oud
muurhagedis kop

In Nederland komen van nature vier soorten hagedissen voor: de zeldzame muurhagedis (alleen in Maastricht), de geheimzinnige hazelworm (een pootloze hagedis) en de zandhagedis en levendbarende hagedis, die door heel Nederland..


Lees verder 22 juni 2008   15 jaar oud
Rugstreeppad, Annemarie van Diepenbeek, RAVON

Toen eind april de temperaturen tot zomerse waarden stegen, kwamen de rugstreeppadden in de Maashorst, een open bosgebied in Noordoost-Brabant direct in actie. In enkele ondiepe plassen, omgeven door bos en verruigd grasland met..


Lees verder 14 juni 2008   15 jaar oud

Archief