Natuurberichten

Uitgever: Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.

Pagina 8 van 72 - 714 Resultaten

Glasaal Team De Noord

In het kader van de World Fish Migration Day (WFMD) op 21 mei, waarbij wereldwijd aandacht wordt geschonken aan het belang van vrije migratieroutes voor vissen, kun je op donderdag 19 mei langs de hele kust plaatsen bezoeken waar..


Lees verder 11 mei 2022   2 jaar oud
ringslang

Vlakbij het Drielandenpunt in Vaals zijn dit voorjaar voor het eerst eieren van de ringslang gevonden. Tijdens de controle van een broeihoop werden de legsels van drie ringslangdames met in totaal vijftig eieren opgegraven. Nooit..


Lees verder 6 mei 2022   2 jaar oud
Bermen workshop

In mei 2022 kan je meedoen met één van de vier workshops over ecologisch bermbeheer in de provincie Noord-Brabant. In de workshops laten experts van verschillende kennisorganisaties praktijkvoorbeelden zien van verschillende types..


Lees verder 29 april 2022   2 jaar oud

De gladde slang en de adder zijn twee van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten. In opdracht van provincie Gelderland doet RAVON in 2022 onderzoek naar het voorkomen van deze soorten in Gelderland. Daarbij ligt de..


Lees verder 25 april 2022   2 jaar oud

Niet alleen natuur op land is gevoelig voor een verhoogde aanvoer van stikstof; ook waternatuur en de daarin levende soorten hebben hier last van. Het probleem is enigszins vergelijkbaar met stikstof op land. Door voedselrijkdom..


Lees verder 18 april 2022   2 jaar oud
Kleine watersalamander

Tuinen en tuinvijvers zijn oases voor kikkers, padden en salamanders. Amfibieën zijn bij uitstek na het invallen van de duisternis actief. Doe mee met de zaklampsafari en kijk komend weekend (15 t/m 17 april) in het donker in je..


Lees verder 13 april 2022   2 jaar oud
broeihoop

Het aanbreken van de lente betekent voor veel 'broeihoopwerkgroepen' het startsein van een nieuw broeihopenseizoen. Op tientallen plekken in het land leggen vrijwilligers speciale hopen aan waar de ringslang haar eieren in kan..


Lees verder 18 maart 2022   2 jaar oud

Op 21 maart wordt de 'Power to the Paling'-petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. Deze petitie, die is opgezet om aandacht te vragen voor de penibele situatie van deze oer-Hollandse vis, is meer dan 41.000 keer ondertekend. Niet..


Lees verder 16 maart 2022   2 jaar oud
bruine kikkers op hun kikkerdril

Het is nog lang geen Pasen, maar de komende vier weekenden kun je toch alvast eieren gaan zoeken! Aanstaande zaterdag, 12 maart, start het amfibieënseizoen namelijk met de kikkerdriltelling. Doe jij dit jaar ook mee met deze..


Lees verder 9 maart 2022   2 jaar oud
De rivierprikken worden opgemeten voordat ze gezenderd worden.

Begin februari stonden medewerkers en vrijwilligers van RAVON weer in de Oude Grift om rivierprikken te vangen. De prikken zijn op weg naar de voortplantingsgebieden op de Veluwe, maar worden gehinderd door allerlei waterwerken...


Lees verder 4 maart 2022   2 jaar oud

Archief