Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 11 van 16 - 159 Resultaten

Bombus terrestris, aardhommel op krokus

In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt besteed aan het belang van..


Lees verder 8 september 2018   4 jaar oud
Roodbruine groefbij op rode klaver

Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert het op ten opzichte van bijvoorbeeld traditioneel gazonbeheer? Groene Cirkel Bijenlandschap..


Lees verder 31 augustus 2018   4 jaar oud
Vermeerderde es op de kwekerij

In het afgelopen jaar zijn na meldingen via Essentaksterfte.nu 155 essen verzameld die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte. Dit heeft inmiddels 1500 nieuwe boompjes opgeleverd voor onderzoek. Volgende week worden de..


Lees verder 12 augustus 2018   4 jaar oud
Vaccinium uliginosum 9, Rijsbes,

Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten. Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500..


Lees verder 9 augustus 2018   4 jaar oud
Satellietfoto van Terschelling op 15 juli 2018

Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland..


Lees verder 28 juli 2018   4 jaar oud
Sedum dak op de campus van Wageningen University, juli 2018

Groene daken hebben te lijden onder de droogte. Daken met sedumbegroeiing houden zich nog redelijk goed, maar kunnen inmiddels ook wel wat water gebruiken. Op daken met kruiden, grassen en struiken is het nodig om water te geven..


Lees verder 27 juli 2018   4 jaar oud
Baggerwerkzaamheden in het Breeddiep

Geef met PAK’s verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra. Het bijzondere aan dit onderzoek is de duur..


Lees verder 21 juli 2018   4 jaar oud
Lobberdense waarden

De delfstofwinnende industrie langs rivieren heeft in 24 projecten samen 3400 hectare nieuwe natuurgebieden opgeleverd op kosten van het bedrijfsleven. Uit vergelijking voor en na de winning bleken vooral vlinders, planten, vogels..


Lees verder 15 juni 2018   4 jaar oud
Boeren In Beweging

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor..


Lees verder 8 juni 2018   4 jaar oud
Beukenbos. Fagus sylvatica. Zoniënwoud, Brussel, België

Houtgroei in Europa is de afgelopen vijftig jaar met circa zestig procent toegenomen. Naast veranderingen in management, is dit vooral het gevolg van de toegenomen stikstofdepositie. Dit blijkt uit een modelanalyse gebaseerd op..


Lees verder 6 juni 2018   4 jaar oud

Archief