Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 12 van 16 - 159 Resultaten

Wandelen over Planken Wambuis vanuit Mossel

Wageningen Environmental Research monitort al meer dan twintig jaar iedere vijf jaar het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid onder een representatieve groep Nederlanders. Het blijkt dat het..


Lees verder 1 juni 2018   4 jaar oud
Koeien in stal

Van maaisel uit de buurt de meststof bokashi maken en die toepassen op de bodem van zijn bedrijf. Dat was het idee van Jeroen van der Kooij van biologische rundveehouderij Rust-Hoff in Maasland. Nu gaat hij een volgende stap..


Lees verder 26 mei 2018   4 jaar oud
Ecoduct Mollebos West

Israël onderzoekt de mogelijkheid om ecologische corridors aan te leggen naar Nederlands voorbeeld. Dat blijkt uit gesprekken die experts Theo van der Sluis en Michiel van Eupen van Wageningen University & Research (WUR) hebben..


Lees verder 9 mei 2018   4 jaar oud
Wekeromse Zand, heideveld

Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger in een groene omgeving dan in een ‘stenen omgeving’. Deze ‘gelukstoeslag’ is het hoogst aan de kust en in heidegebieden en natuurlijke graslanden. Dat blijkt uit onderzoek van..


Lees verder 20 april 2018   4 jaar oud
Grote kudde koniks in de Oostvaardersplassen VOOR EENMALIG GEBRUIK

Afgelopen winter leidde de sterfte van wilde dieren in de Oostvaardersplassen tot een heftige maatschappelijke discussie. Nu de media-aandacht wegebt blijft er een aantal prangende vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid...


Lees verder 6 april 2018   4 jaar oud
Hoeve Biesland bouwde een vrijloopstal waarin mest met biomassa wordt gecomposteerd. Ook werden veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe..


Lees verder 2 februari 2018   4 jaar oud
Foto van goed ontwikkelde Grijze duinen gemaakt midden in het duingebied Meijendel ten noorden van Den Haag. Deze foto is gemaakt op 8 december 2016 tijdens een veldbezoek.

Het monitoren van de vegetatiestructuur kan grotendeels uitgevoerd worden op basis van vegetatiehoogte en vegetatiebedekking. Deze kunnen beide afgeleid worden uit zeer gedetailleerde Remote Sensing informatie...


Lees verder 19 januari 2018   4 jaar oud
Wolf

Eind 2017 en begin 2018 heeft een vrouwelijke wolf het grensgebied van Nederland en Duitsland van noord naar zuid doorkruist. Na bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg is ze inmiddels in België..


Lees verder 16 januari 2018   4 jaar oud
satellietfoto van 8 januari. De rode gebieden langs de rivieren zijn overstroomd

De recente overvloedige neerslag in Nederland en Duitsland heeft ervoor gezorgd dat de Rijn, Waal en IJssel tot kilometers brede watermassa’s zijn uitgegroeid. Een vergelijking van een Groenmonitor satellietfoto van 8 januari met..


Lees verder 10 januari 2018   4 jaar oud
nieuwe natuur nabij natuurpark Lelystad

De provincie Flevoland wil de maatschappelijke en economische waarde van natuur vergroten door natuur te beschouwen als meer dan alleen technocratische natuurdoeltypen en instandhoudingsdoelstellingen. Natuur is in de ogen van de..


Lees verder 8 januari 2018   4 jaar oud

Archief