Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Deel deze pagina

Pagina 3 van 16 - 155 Resultaten

Boomtoppen Caxiuanã-woud, Brazilië

De stamgroei van tropische bomen neemt af in jaren met een warmer en droger droogteseizoen dan normaal. Dit is de belangrijkste bevinding uit een wereldwijd onderzoek naar groeiringen onder leiding van Wageningen University &..


Lees verder 1 april 2022   6 mnd oud
Omgevallen essen in essenproefveld bij Windesheim

Uit meer dan duizend meldingen van essentaksterfte via Essentaksterfte.nu zijn tweehonderd gezonde essen geselecteerd, vermeerderd en deels aangeplant in twee essencollecties. Na opzettelijke infectie met de schimmel tonen de..


Lees verder 27 maart 2022   6 mnd oud

De Nederlandse bevolking hecht groot belang aan het behoud van natuur en dit neemt sinds 2006 toe. Dat blijkt uit de zesde editie van de enquête over maatschappelijk draagvlak voor natuur. Uit deze studie blijkt ook dat in 2021..


Lees verder 14 maart 2022   6 mnd oud
Echte wespvlieg

Bijen en zweefvliegen zijn essentieel bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. In Nederland leven honderden soorten, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en diversiteit sterk achteruit gegaan. Wageningen..


Lees verder 11 maart 2022   6 mnd oud

De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs:..


Lees verder 10 maart 2022   6 mnd oud
Waarneming registreren

Het meten van de biologische waterkwaliteit door vrijwilligers heeft een toegevoegde waarde op de monitoring door professionals. Het is waardevol bij het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de waterkwaliteit in..


Lees verder 2 maart 2022   7 mnd oud

Klimaatverandering heeft grote impact op de natuur. Natuur is beter bestand tegen weersextremen en andere effecten van klimaatverandering wanneer leefgebieden meer gradiënten omvatten: geleidelijke overgangen tussen twee..


Lees verder 15 februari 2022   7 mnd oud

Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een..


Lees verder 8 februari 2022   7 mnd oud
Voedselbos op Landgoed Doornik

Wageningen Environmental Research, HAS Den Bosch en Aeres Almere onderzoeken sinds afgelopen voorjaar hoe in voedselbossen de bovengrondse biodiversiteit zich ontwikkelt. Projectleider Jeroen Schütt: “Wij hopen te kunnen..


Lees verder 7 februari 2022   7 mnd oud
Dode zeearend

Nadat vorig jaar een jonge in Nederland gezenderde Zeearend stierf door een aanvaring met de rotoren van een Duitse windturbine was het deze week opnieuw raak. Op 31 januari verongelukte een in 2020 als nestjong gezenderde..


Lees verder 3 februari 2022   7 mnd oud

Archief