Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 4 van 80 - 796 Resultaten

Apus apus. Flock flying. Gierzwaluw

In Kasteel Waardenburg in de Gelderse Betuwe broedt al jaren een flink aantal paartjes gierzwaluwen. In één van de 121 nestkasten zet Vogelbescherming Nederland vandaag de camera aan, zodat iedereen het broedseizoen van deze..


Lees verder 26 april 2023   7 mnd oud
Haematopus ostralegus. Scholekster

De scholekster vindt zijn weg steeds beter in de stad, waar paartjes hun nestjes bouwen boven op de daken. Maar opgroeien op een dak is voor een jonge scholekster niet zonder gevaren. Hoe dat er aan toe gaat zie je nu bij Beleef..


Lees verder 18 april 2023   7 mnd oud

2023 is het Jaar van de Scholekster, want het gaat niet goed met deze geliefde tepiet-roeper in Nederland. De scholekster, die in 2008 ook al een eigen ‘Jaar’ had, heeft zelfs nog meer problemen dan de grutto en de kievit, en..


Lees verder 11 april 2023   7 mnd oud
Jan-van-gent

Bij de start van het broedseizoen zijn de zorgen over vogelgriep groot. Vorig jaar zorgde de ziekte voor een massale sterfte onder grote sterns; de eerste maanden van dit jaar vielen er al veel slachtoffers onder kokmeeuwen. Nu..


Lees verder 4 april 2023   8 mnd oud
Huismus

Uit Brits onderzoek blijkt dat in tuinen waar meer gif wordt gebruikt, meetbaar minder vogels zitten. Gebruik dus geen slakkengif, onkruidbestrijders of ander gif in uw tuin, er zijn alternatieven! ..


Lees verder 28 maart 2023   8 mnd oud
Piet Spoorenberg van Vogelbescherming en Catharinus Wierda van Frykse.

Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om meer vogelvriendelijke zuivel in de supermarkt te krijgen. Samen willen ze ervoor zorgen dat meer zuivelproducenten vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en dat..


Lees verder 21 maart 2023   8 mnd oud
Grauwe klauwier

Het gaat al lange tijd niet goed met de Nederlandse natuur. Door verdroging, vervuiling en vermesting staan de leefgebieden van dieren en planten en op termijn van de mens onder grote druk. De biodiversiteit holt achteruit. Zo..


Lees verder 14 maart 2023   8 mnd oud
Roodborst

Maai uw gras minder vaak. Dat bespaart tijd én u maakt een groot verschil voor de natuur in uw tuin...


Lees verder 7 maart 2023   9 mnd oud
Steenuil

De camera’s van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland zijn weer aan! Iedereen kan weer meekijken bij de bosuil die al op haar ei zit. Ook de publiekslievelingen steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil en zeearend laten..


Lees verder 28 februari 2023   9 mnd oud
droogte - primair

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal voor de provincies en de waterschappen. Er staat deze verkiezingen veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. Voor Natuurmonumenten, de Natuur en..


Lees verder 27 februari 2023   9 mnd oud

Archief