Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 69 - 689 Resultaten

kievit

Het platteland is stiller geworden sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn. Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af. Het zijn symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming Nederland pleit..


Lees verder 21 april 2021   7 mnd oud

Internationaal bestaan er zorgen over het lot van de zomertortel. Daarom heeft de Europese Unie in 2018 een actieplan voor deze soort vastgesteld. Sindsdien gloren er enkele lichtpuntjes aan de horizon. Een van deze lichtpuntjes..


Lees verder 14 april 2021   7 mnd oud
Lepelaar

Vogelbeschermer Charles Brosens uit Zundert heeft dit weekend de Gouden Lepelaar ontvangen, de onderscheiding van Vogelbescherming Nederland voor het op uitzonderlijke wijze beschermen van vogels. Als kleine jongen raakte Charles..


Lees verder 13 april 2021   7 mnd oud
Limosa limosa. Grutto

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels...


Lees verder 9 april 2021   7 mnd oud
Visarend

Op zondag 21 maart gaat de nieuwe webcam aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Staatsbosbeheer heeft een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via..


Lees verder 21 maart 2021   8 mnd oud

Belangrijk: eikenprocessierupsen bestrijden met mezennestkasten is een mooi begin, maar niet genoeg! U én uw gemeente moeten nu aan de slag om tuinen, bermen en parken natuurvriendelijk in te richten. Zo maken we leefgebied voor..


Lees verder 11 maart 2021   8 mnd oud
Pestvogels

Naast de jaarlijkse Tuinvogeltelling in januari zijn er ook noeste tellers die het hele jaar door informatie doorgeven over de vogels (en andere flora en fauna) in hun tuin. Dat levert een schat aan informatie op. In het..


Lees verder 2 maart 2021   9 mnd oud
jonge kerkuilen. De bovenste twee zijn ongeveer negen weken oud; de onderste iets jonger

De webcams van ‘Beleef de Lente’ van Vogelbescherming gaan komende zondag weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio 1 zet de camera's tussen 7:00 en 10:00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan kijken. De..


Lees verder 24 februari 2021   9 mnd oud
Limosa limosa. Grutto

Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen?..


Lees verder 16 februari 2021   9 mnd oud
Grutto voor lead

De situatie voor boerenlandvogels is zorgelijk, want de afnemende trend van aantallen kievit, grutto, veldleeuwerik en vele andere soorten zet al jarenlang door ondanks alle inspanningen. Slecht nieuws dat ons allemaal aangaat,..


Lees verder 9 februari 2021   9 mnd oud

Archief