Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 5 van 70 - 696 Resultaten

Limosa limosa. Grutto

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels...


Lees verder 9 april 2021   9 mnd oud
Visarend

Op zondag 21 maart gaat de nieuwe webcam aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Staatsbosbeheer heeft een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via..


Lees verder 21 maart 2021   9 mnd oud

Belangrijk: eikenprocessierupsen bestrijden met mezennestkasten is een mooi begin, maar niet genoeg! U én uw gemeente moeten nu aan de slag om tuinen, bermen en parken natuurvriendelijk in te richten. Zo maken we leefgebied voor..


Lees verder 11 maart 2021   10 mnd oud
Pestvogels

Naast de jaarlijkse Tuinvogeltelling in januari zijn er ook noeste tellers die het hele jaar door informatie doorgeven over de vogels (en andere flora en fauna) in hun tuin. Dat levert een schat aan informatie op. In het..


Lees verder 2 maart 2021   10 mnd oud
jonge kerkuilen. De bovenste twee zijn ongeveer negen weken oud; de onderste iets jonger

De webcams van ‘Beleef de Lente’ van Vogelbescherming gaan komende zondag weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio 1 zet de camera's tussen 7:00 en 10:00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan kijken. De..


Lees verder 24 februari 2021   10 mnd oud
Limosa limosa. Grutto

Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen?..


Lees verder 16 februari 2021   11 mnd oud
Grutto voor lead

De situatie voor boerenlandvogels is zorgelijk, want de afnemende trend van aantallen kievit, grutto, veldleeuwerik en vele andere soorten zet al jarenlang door ondanks alle inspanningen. Slecht nieuws dat ons allemaal aangaat,..


Lees verder 9 februari 2021   11 mnd oud
Grote karekiet

De sterk bedreigde grote karekiet is nu al een aantal jaren onderwerp van onderzoek, waardoor de oorzaken van de achteruitgang van deze boeiende soort steeds duidelijker worden. Hierdoor weten we steeds beter wat te doen om de..


Lees verder 2 februari 2021   11 mnd oud
Pimpelmees

Heeft u ook een ‘gouden’ tuinvogel? Eén waarop u echt trots bent als hij zich vertoont? Vaak hebben ze de hinderlijke gewoonte niet op te komen dagen tijdens de Tuinvogeltelling - evenals alle andere vogels - of in de boom van de..


Lees verder 26 januari 2021   11 mnd oud
Een van de drogere vindplaatsen van de heidehommel op het Dwingelderveld

De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken...


Lees verder 14 januari 2021   1 jaar oud

Archief