Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 6 van 70 - 696 Resultaten

Onlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel: hoe vliegt een kanoet elk..


Lees verder 6 januari 2021   1 jaar oud

De meest populaire tuinvogel is misschien wel de roodborst. Die populariteit hebben de vogels voor een belangrijk deel te danken aan hun uiterlijk en de zoetgevooisde zang die ze voortbrengen. Hun vaak tamme gedrag zal daar zeker..


Lees verder 22 december 2020   1 jaar oud
Grutto

Als het gaat om de toestand van de grutto in Nederland komen we superlatieven te kort om de zorgwekkende situatie te beschrijven. 'Desastreus' is een groot woord, maar geeft precies aan hoe het broedseizoen van onze nationale..


Lees verder 14 december 2020   1 jaar oud
Tapuit

De tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu gestopt. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende het..


Lees verder 8 december 2020   1 jaar oud

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincie moeten nu aan de..


Lees verder 20 november 2020   1 jaar oud
Gorinchemse stadsnatuur

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, alleen al uit het oogpunt van plaagdierbestrijding. Maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast..


Lees verder 17 november 2020   1 jaar oud
Alauda arvensis. Veldleeuwerik

Een stille lente in het boerenland. Geen kievit te zien, geen veldleeuwerik te horen. Dit schrikbeeld dreigt niet alleen, maar is nú reeds het geval in grote delen van ons agrarische gebied. Dit blijkt uit de recent verschenen..


Lees verder 10 november 2020   1 jaar oud
Blauwstaart

Ieder najaar zijn ze te zien en ook nu weer: dwaalgasten, vogels die tijdens de trek soms wel duizenden kilometers afwijken van hun normale vogeltrekroutes. Vogelliefhebbers ontdekken ze graag. Zo werden deze herfst al..


Lees verder 5 november 2020   1 jaar oud
buizerd

Tussen 14 en 17 oktober kreeg Nederland bezoek van tienduizenden buizerds op trek naar het zuiden. Hierbij braken ze meerdere records en lieten de vogels ook wat vreemde capriolen zien. On-Nederlandse taferelen bijna. Waar kwamen..


Lees verder 27 oktober 2020   1 jaar oud
Witkopstaartmees

De jaarlijkse vogeltrek moet wel één van de meest spectaculaire natuurfenomenen zijn. Alleen al over Nederland vliegen in voor- en najaar tientallen miljoenen vogels naar en van hun winterverblijven. Voor een deel van die vogels..


Lees verder 20 oktober 2020   1 jaar oud

Archief