Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 7 van 70 - 698 Resultaten

buizerd

Tussen 14 en 17 oktober kreeg Nederland bezoek van tienduizenden buizerds op trek naar het zuiden. Hierbij braken ze meerdere records en lieten de vogels ook wat vreemde capriolen zien. On-Nederlandse taferelen bijna. Waar kwamen..


Lees verder 27 oktober 2020   1 jaar oud
Witkopstaartmees

De jaarlijkse vogeltrek moet wel één van de meest spectaculaire natuurfenomenen zijn. Alleen al over Nederland vliegen in voor- en najaar tientallen miljoenen vogels naar en van hun winterverblijven. Voor een deel van die vogels..


Lees verder 20 oktober 2020   1 jaar oud
Koolmees

Een koolmees met jongen in een nestkast, daar zullen weinig mensen verrast van opkijken. Maar half september, als voor de meeste vogels het broedseizoen er al lang op zit, dat is bijzonder. Hoe bijzonder? Jip Louwe Kooijmans van..


Lees verder 13 oktober 2020   1 jaar oud

Het aantal broedparen van de blauwe kiekendief in Nederland is sinds de jaren 90 dramatisch afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze afname is een te lage overleving van jonge vogels. Het lot van de Nederlandse jonge blauwe..


Lees verder 6 oktober 2020   1 jaar oud
Zomertortel

Gezenderde zomertortel ‘Jos’ uit de Zak van Zuid-Beveland is onderweg naar Afrika. Inmiddels is hij door Frankrijk heen gevlogen. Dankzij lobby van Vogelbescherming (wij vroegen onder andere uw hulp om een publieksconsultatie in..


Lees verder 22 september 2020   1 jaar oud
Echte-kamille natuurjournaal

Vogelbescherming roept de Tweede Kamer op om krachtig te pleiten voor natuurherstel in de debatten over de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat twee op de vier Nederlanders vindt dat natuur onderdeel..


Lees verder 15 september 2020   1 jaar oud

Het broedseizoen van 2020 zit erop. Zo ook voor strandbroeders, vogels die hun eieren het liefst leggen in een eenvoudig kuiltje op het strand. Door vrijwilligers zijn tientallen nesten van strandplevier, bontbekplevier en..


Lees verder 8 september 2020   1 jaar oud
Roodborsttapuit

Vogelbescherming werkt mee aan PARTRIDGE: een internationaal project dat met goede voorbeelden laat zien hoe de biodiversiteit op het boerenland kan toenemen. Zodat 'bijzondere waarnemingen' weer 'gewone akkernatuur' worden. Drie..


Lees verder 2 september 2020   1 jaar oud
Huismus

Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als gevolg van corona. Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden 'ontsnappen' in de natuur. Driekwart vindt dat..


Lees verder 18 augustus 2020   1 jaar oud

Het paapje staat al lange tijd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Er zijn nog ongeveer driehonderd broedparen in Nederland en de aantallen lopen al jaren terug. De doelstellingen van Natura 2000 om de soort in..


Lees verder 14 augustus 2020   1 jaar oud

Archief