Natuurberichten

Uitgever: ARK Rewilding Nederland

ARK Rewilding Nederland verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.

Pagina 5 van 50 - 497 Resultaten

Wolf

In 2015 keerde de wolf terug in Nederland. Mens én natuur moesten wennen. Wolven hebben, alleen al door hun aanwezigheid, grote invloed op het gedrag van hoefdieren. Het landschapsgebruik van wild verandert als gevolg van de komst..


Lees verder 26 februari 2023   1 jaar oud

Al bijna 35 jaar maakt ARK Natuurontwikkeling de Nederlandse natuur wilder. Nu het belang van meer natuur steeds meer gezien en gevoeld wordt, voelt ARK zich geroepen om naast haar eigen veldprojecten ook anderen te inspireren en..


Lees verder 15 februari 2023   1 jaar oud
Oesterrif in de Noordzee

Voor het eerst is het mogelijk om betrouwbaar en op grotere schaal de zeer zeldzame Europese platte oester te kweken. Deze primeur is goed nieuws voor de aanleg van de ecologisch waardevolle oesterriffen...


Lees verder 12 februari 2023   1 jaar oud
Lynx lead ARK Rewilding NL

De lynx is bezig aan een opmars in Europa. Mogelijk bereikt hij in de toekomst zelfs de Veluwe. Jeroen Helmer van ARK Rewilding Nederland tekende een nieuwe droomplaat. Zo kan het worden als de lynx in Nederland geschikt,..


Lees verder 30 januari 2023   1 jaar oud
raaf op kadaver, gespiegeld

Vraag een willekeurige voorbijganger naar hét natuurgebied van Nederland en de kans is groot dat het antwoord ‘De Veluwe’ luidt. De Veluwe is met haar ruim 90.000 hectare weliswaar een van onze grootste natuurgebieden, maar de..


Lees verder 18 januari 2023   1 jaar oud
Leembossen in De Geelders, Het Groene Woud

In Nationaal Landschap Het Groene Woud in Brabant transformeert 101 hectare aan landbouwgrond voor altijd in natuur. Dit hebben ARK Rewilding Nederland en het Groen Ontwikkelfonds Brabant op 16 november 2022 officieel vastgelegd..


Lees verder 4 december 2022   1 jaar oud
Toekomstvisie Rijn Maasmonding

Kun jij je een meer natuurlijke en leefbare Rijn-Maasmonding voorstellen? WWF en ARK Natuurontwikkeling schetsen een toekomstperspectief met een aantrekkelijk, veilig én natuurlijk landschap. ..


Lees verder 21 november 2022   1 jaar oud

De vleet is deze zomer gefilmd in de wateren rond de Orkneyeilanden in Schotland. Deze zeldzame ‘mantarog van de koude zee’ zwemt soms ook in de Nederlandse Noordzee. De soort lijkt zich wat te herstellen. ..


Lees verder 19 november 2022   1 jaar oud
Natuurrijk landschap

In zijn advies 'Wat wel kan' formuleert Johan Remkes vijfentwintig belangrijke aanbevelingen. Maar zijn verhaal is niet compleet. Wij zullen namelijk ook fors moeten investeren in een sterkere en robuustere natuur die de toekomst..


Lees verder 6 november 2022   1 jaar oud

De wilde platte oesters in de Rotterdamse havens hebben zich dit jaar weer met succes voortgeplant. Dit blijkt uit een inspectie van de bijzondere populatie die in 2017 is ontdekt in de Margriethaven. Het Noordzeeteam van ARK..


Lees verder 23 oktober 2022   1 jaar oud

Archief