Natuurberichten

Dossier: Vogeltrek

In het voorjaar en najaar is het weer raak, miljoenen vogels vliegen dan door Nederland op weg naar een broedplek, of een lekker warme winterbestemming. Nederland ligt vaak precies op de migratieroute van vogels en wordt vaak gebruikt als rustplaats voordat de vogels weer verder vliegen. Op honderden locaties door heel Nederland wordt precies bijgehouden welke vogels allemaal ons land passeren. Regelmatig worden er dan ook bijzondere soorten ontdekt. Lees hieronder alle natuurberichten over migratie en trekvogels in Nederland. De meest actuele berichten staan bovenaan.
Deel deze pagina

Pagina 29 van 32 - 315 Resultaten

Waterplanten en waterdiertjes verspreiden zich niet alleen via het water zelf, ze krijgen daarvoor veel hulp van watervogels. Die eten immers de planten en diertjes en vliegen vervolgens soms de halve wereld over. In haar..


Lees verder 22 januari 2012   7 jaar oud

Op dit moment verblijven grote aantallen kieviten en goudplevieren in Nederland. Dit is het gevolg van het zachte winterweer, waardoor deze vogels niet verder hoeven te trekken. De grote hoeveelheden regen van de laatste tijd..


Lees verder 6 januari 2012   7 jaar oud

In de Oostvaardersplassen leven naast de duizenden hoefdieren ook nog eens duizenden ganzen en steltlopers. Deze gasten uit het hoge noorden zorgen voor veel spektakel. Om welke soorten gaat het en wat doen ze hier?..


Lees verder 19 december 2011   7 jaar oud

De meeste vogelsoorten trekken van noord naar zuid of van oost naar west. Maar een enkeling trekt van zuid naar noord. Zoals de waterpieper, een zangvogel die ’s zomers broedt op bergweiden in gebergten in Midden-Europa. In herfst..


Lees verder 16 december 2011   7 jaar oud

Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko. Zij heeft het Hollandse riet..


Lees verder 2 december 2011   8 jaar oud

Terwijl bij ons allerlei wintergasten uit Scandinavië en Rusland binnenstromen, denk aan bijvoorbeeld smient en kramsvogel, vangt Afrika op dit moment onze zomergasten op. Vogels als tapuit, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart,..


Lees verder 27 november 2011   8 jaar oud

Wie de laatste dagen langs de kust of op de eilanden is geweest zal er over gestruikeld zijn: merels. Overal waar je keek of liep zag je merels opvliegen. Er zijn er vele duizenden binnengekomen. Ze proberen hier te overwinteren..


Lees verder 15 november 2011   8 jaar oud

Wolken spreeuwen en kieviten, V-formaties ganzen en kraanvogels. Het zijn de bekende beelden van trekvogels. Maar er zijn ook veel onopvallende soorten trekvogels, waaronder veel zangvogels als winterkoning, goudhaantje, roodborst..


Lees verder 11 november 2011   8 jaar oud

Afgelopen dagen zijn dé Kraanvogels van Diepholz, Rügen en andere verzamelplekken in Duitsland op de wieken gegaan en naar het zuiden getrokken. Vanaf Diepholz waren dat er zo’n 50.000 en vanaf Rügen zo’n 35.000. De alarmbellen..


Lees verder 8 november 2011   8 jaar oud

Er vlogen nog veel vlinders tijdens de zachte zonnige dagen vorige week. Er werden meer dan tien soorten gezien, maar de meeste meldingen hebben betrekking op de atalanta, een trekvlinder...


Lees verder 7 november 2011   8 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen