Natuurberichten

Uitgever: Natuurpunt

Pagina 1 van 4 - 31 Resultaten

lindenspitskop

De app ObsIdentify maakt het mogelijk om op laagdrempelige wijze een steentje bij te dragen aan onze kennis van de biodiversiteit. Nieuwe waarnemers leren de natuur kennen en de verzamelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan..


Lees verder 1 april 2023   1 jaar oud

Met het opwarmen van het klimaat wordt West-Europa steeds meer geschikt voor zuidelijke planten en dieren. We zien de laatste jaren dan ook een noordwaartse uitbreiding van vooral mobiele soorten. Eén van de soorten die al enkele..


Lees verder 7 oktober 2020   3 jaar oud
Egel EENMALIG GEBRUIK

De veiligheidsmechanismen van robotmaaiers zijn nog niet voldoende om egels te ontzien. Dit blijkt uit een online enquête van Natuurpunt en Egelwerkgroep Nederland onder eigenaars van deze maaiers. Eén op de dertig gebruikers..


Lees verder 23 april 2020   4 jaar oud
Blauwvintonijn

Een van de grootste en meest iconische vissen uit de oceaan zwemt, na tientallen jaren afwezigheid, opnieuw rond in de Noordzee. Goed nieuws voor de mariene biodiversiteit: Blauwvintonijnen behoren tot de meest bedreigde vissen..


Lees verder 10 november 2017   6 jaar oud
grauwe gors

Op het Vlaams-Nederlandse akkervogelsymposium blikten experts terug op tien jaar akkervogelbeleid. In die tijd is veel bruikbare kennis vergaard, alleen is die niet altijd doorgestroomd naar de instrumenten om akkervogels te..


Lees verder 3 november 2017   6 jaar oud
Patrijzen

In 2006 werd op het Vlaams-Nederlands symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ de noodklok geluid. Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors of patrijs verdwenen massaal uit het cultuurlandschap. 21..


Lees verder 22 september 2017   6 jaar oud
Rhingia campestris, gewone snuitvlieg

“We zien minder en minder vlinders”, “het gaat niet goed met de bijen”. Veel mensen merken dat insecten achteruit gaan. Maar hoeveel minder vlinders en bijen zijn er dan precies? En hoe zit het dan met die andere beestjes, zoals..


Lees verder 23 mei 2017   6 jaar oud

De voorbije winters stelde Natuurpunt tijdens Het Grote Vogelweekend een afname vast van het aantal vogels en vogelsoorten in de Vlaamse tuinen. Maar daarnaast zijn er enkele nieuwkomers om naar uit te kijken: soorten die het de..


Lees verder 31 januari 2017   7 jaar oud
Perdix perdix. Patrijs

Op basis van een evaluatie van 161 Vlaamse broedvogelsoorten is 38% als ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst geplaatst. Minder dan de helft van de soorten wordt momenteel als niet in gevaar beschouwd...


Lees verder 27 januari 2017   7 jaar oud
hoogspanning belgië

Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningnet, is gestart met het aanbrengen van vogelkrullen op de hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Dudzele (Brugge). De dunne draad boven de hoogspanningsgeleiders wordt zo beter..


Lees verder 20 december 2016   7 jaar oud

Archief