Natuurberichten

Uitgever: Open Universiteit

Pagina 1 van 1 - 2 Resultaten

Kampina - primair

In een nieuwe conceptrapportage over doelwijziging voor Natura 2000-gebieden wordt door de overheid wederom gezocht naar mogelijkheden om de ambities voor natuurbehoud te minimaliseren, precies wat er in de afgelopen decennia is..


Lees verder 16 januari 2023   4 mnd oud

Het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel leidde vorige week opnieuw tot boerenprotesten, wederom zo luid dat niemand ziet dat er ook bij het natuurherstel dingen grondig misgaan. Met name bij de herijking Natura 2000 en..


Lees verder 7 juli 2020   2 jaar oud

Archief