Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 67 - 665 Resultaten

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen werd gedacht. Dit veroorzaakt nu al grote bedreigingen voor vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute...


Lees verder 7 mei 2020   6 mnd oud

Afgelopen week vielen na lange tijd de eerste druppels weer. Een verademing voor de naar water snakkende natuur. De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd kwam, helaas, nog het duidelijkst in beeld door diverse natuurbranden...


Lees verder 6 mei 2020   6 mnd oud

In het IJsselmeergebied ontbreken natuurlijke landwaterovergangen grotendeels. In opdracht van Vogelbescherming heeft Sportvisserij Nederland alle kennis hierover bijeen gebracht. In eerste instantie voor vissen, maar wanneer de..


Lees verder 5 mei 2020   6 mnd oud

Online vogels kijken via Beleefdelente.nl is een populaire bezigheid nu mensen thuis zitten. De webcams van Vogelbescherming Nederland zijn elk jaar een groot succes, maar dit jaar gaan de cijfers door het dak. In 2 maanden tijd..


Lees verder 1 mei 2020   6 mnd oud

Een gebied van elf keer de Oostvaardersplassen: dat zijn de Nederlandse tuinen. De Jaarrond Tuintelling probeert in kaart te brengen welke soorten daar leven, in welke aantallen en hoe ze zich bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld..


Lees verder 22 april 2020   7 mnd oud

Opmerkelijke meldingen van dode pimpelmezen dit voorjaar: niet vaak, maar soms wel veel tegelijk. Mogelijk zijn ze ziek, daarom doet het DWHC onderzoek. Aan u de vraag: voer hygiënisch om besmetting op de voerplaats te voorkomen..


Lees verder 21 april 2020   7 mnd oud

Het voorjaar is in volle gang. Sporadisch klonk er eerder al gezang van vroege broeders, zoals bosuilen en duiven. Ook blauwe reigers zijn vroege broeders, al is het de vraag of we hun geroep als zingen mogen bestempelen. Nu het..


Lees verder 14 april 2020   7 mnd oud

Het drie jaar durende pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen' wil de natuur- en landschapswaarden van de slaperdijken en hun directe omgeving versterken. Daar zal een breed scala aan struweelvogels en kritische..


Lees verder 10 april 2020   7 mnd oud

Veel overheden stellen terecht geld ter beschikking om te voorkomen dat de economie helemaal instort door de coronacrisis. Laten we daarbij geld voor natuurherstel en maatregelen voor het klimaat en milieu niet vergeten, stelt..


Lees verder 7 april 2020   7 mnd oud

Eikenprocessierupsen zijn geen pretje, maar vanaf april moeten we ook daar weer het beste van maken (naast het coronavirus...). Met de goede aanpak geven de rupsen steeds minder overlast. Waar u ook woont of werkt: gebruik en..


Lees verder 31 maart 2020   7 mnd oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen