Natuurberichten

Uitgever: Louis Bolk Instituut

Pagina 1 van 1 - 3 Resultaten

Extensief kruidenrijk grasland - primair

Recent zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar kruidenrijk grasland. De conclusie is dat productief kruidenrijk grasland een betere basis vormt voor het behoud van bovengrondse biodiversiteit in het agrarisch..


Lees verder 8 februari 2024   3 mnd oud

De insectenbiomassa die beschikbaar is in weilanden is van vitaal belang voor de overleving van weidevogelkuikens. In het project ‘Vitale weidevogelstand’ (2017-2020) is er geëxperimenteerd met een laagdrempelige methode om de..


Lees verder 3 juni 2020   3 jaar oud
Koolzaadbespuiting

Landbouw is verreweg de belangrijkste uitvinding van de mensheid. Zonder deze uitvinding had de menselijke beschaving zich nimmer kunnen ontwikkelen tot wat hij nu is. De laatste decennia legt de intensivering van de landbouw..


Lees verder 5 mei 2016   8 jaar oud

Archief