Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.
Deel deze pagina

Pagina 10 van 11 - 109 Resultaten

Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor..


Lees verder 27 maart 2014   5 jaar oud

De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft een grondige analyse uitgevoerd van data die jarenlang over akkervogels zijn verzameld. Op verschillende schaalniveaus, van provincie tot aan akkerrand, is de doelmatigheid van het gevoerde..


Lees verder 14 maart 2014   5 jaar oud

De ontwikkeling van de Geelgors in Nederland kent een variabel patroon. In de eerste decennia van de twintigste eeuw kwam de soort nog ‘algemeen’ voor op het bouwland van Noord-Groningen en Noord-Friesland. De naoorlogse..


Lees verder 27 februari 2014   5 jaar oud

Senegal is één van de Sahellanden waar veel Europese broedvogels overwinteren. Zo ook een deel van de West-Europese broedpopulatie van de grauwe kiekendief. Een team van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is voor de vijfde keer..


Lees verder 2 februari 2014   5 jaar oud

Er blijken drie trekroutes te bestaan waarlangs Noord-Europese grauwe kiekendieven naar hun overwinteringsgebieden in Afrika vliegen. Welke trekroute een individu volgt hangt af van waar deze vandaan komt. Dat blijkt uit jarenlang..


Lees verder 15 januari 2014   5 jaar oud

Deze maand heeft de Nederlandse Ornitologische Unie het tijdschrift Limosa uitgebracht met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk bedreigde soorten is..


Lees verder 14 december 2013   6 jaar oud

Extensief gebruikte grasvlakten zijn in Nederland schaars nu onze moderne, technisch ingerichte agro-landschappen zijn verworden tot troosteloze Engels raaigrasvlakten. De oefenterreinen van Defensie vervullen echter voor veel..


Lees verder 4 december 2013   6 jaar oud

De Graspieper beleefde in verschillende delen van het Noord-Nederlandse agrarisch cultuurlandschap een moeilijk jaar. Vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief noteerden tijdens tellingen op honderden telpunten in..


Lees verder 8 november 2013   6 jaar oud

De faunarand is een van de bekendste meerjarige natuurbeheermaatregelen in agrarisch gebied. Doordat faunaranden een positief effect hebben op de aanwezigheid van veldmuizen kan vraatschade ontstaan in aangrenzende gewassen en..


Lees verder 10 oktober 2013   6 jaar oud

Op dit moment zijn trekvogels weer bezig met hun gevaarlijke reizen naar het zuiden. Gevaarlijk? Het is een internationale groep onderzoekers nu gelukt op een rij te zetten waar en wanneer met satellietzenders uitgeruste..


Lees verder 17 september 2013   6 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen