Natuurberichten

Uitgever: Provincie Noord-Holland

Pagina 1 van 1 - 5 Resultaten

Aziatische hoornaar voor bijenkast

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die in 2017 ons land bereikte. De soort komt inmiddels wijdverspreid voor met name in de zuidelijke provincies en zal niet meer uitgeroeid kunnen worden. Gelukkig blijken de negatieve..


Lees verder 10 mei 2024   1 maand oud
Bloemrijk grasland Enge Wormer - primair

Veel graslandvlinders hebben het moeilijk en gaan sterk achteruit. Ook in Noord-Holland is dat het geval. In een pilot die tot en met 2027 duurt worden nu op twee plekken in die provincie maatregelen uitgevoerd die..


Lees verder 14 september 2023   9 mnd oud
Brakke kreek Houtrakkerbeemden

De Houtrakkerbeemden, nabij de Amsterdamse haven, krijgt zijn waardevolle, brakke natuur weer terug. Het openzetten van de stuw, waardoor brak water uit het Noordzeekanaal stroomt, vormt het sluitstuk van het project om de..


Lees verder 4 november 2020   3 jaar oud
Natuurvriendelijke oever langs Omval-Kolhorn kanaal

Onderzoekers van BioMon hebben via DNA-analyses van watermonsters aangetoond dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers lijkt bij te dragen aan een meer gevarieerde biodiversiteit. Uit genetische biomonitoring van..


Lees verder 17 oktober 2020   3 jaar oud

Komend najaar laat de provincie Noord-Holland tien faunapassages monitoren op gebruik door allerlei dieren. De determinatie van de beelden wordt uitgevoerd door middel van ‘crowd sourcing’ en daar is een ieders hulp bij nodig. De..


Lees verder 8 oktober 2016   7 jaar oud

Archief