Korrelige taaiplaat

Prachtige Korrelige taaiplaat neemt toe

Nederlandse Mycologische Vereniging
17-MEI-2017 - Het lijkt erop dat de fraaie Korrelige taaiplaat flink aan het toenemen is in ons land. Hoofdoorzaak is de toename van dode populierenstammen, het meest geliefde substraat van de Korrelige taaiplaat. Populieren zoals Witte abelen, worden in toenemende mate uit natuurgebieden geweerd. De gevelde populierenstammen worden veelal niet afgevoerd maar in de natuur achtergelaten.

De eerste vondst van een Korrelige taaiplaat (Neolentinus schaefferi; RL: ernstig bedreigd) in Nederland is van 1987 en afkomstig uit Heerlen. Momenteel is de soort bekend van 17 atlasblokken. De Korrelige taaiplaat leeft van dood hout en veroorzaakt bruinrot. In Nederland wordt ze vooral gemeld van het dode hout van complete populierenstammen, hier staat ze vaak in de volle zon. Ze wordt soms van andere houtsoorten gemeld, zoals één maal van Berk en één maal van bewerkt dennenhout.

Jonge exemplaren van de Korrelige taaiplaat

Belang populieren voor de Nederlandse paddenstoelen

Verspreidingskaartje Korrelige taaiplaatDe populier is een boomsoort waar veel paddenstoelen mee in symbiose leven (micorrhiza's vormen). Voor deze paddenstoelen zijn vitale populieren onmisbaar. Veel van onze mooiste paddenstoelen zoals russula's, melkzwammen, ridderzwammen, amanieten, enzovoort leven in symbiose met populieren en zijn hier vaak volledig van afhankelijk. Door kap van populieren, zoals de laatste jaren in toenemende mate plaatsvindt in de duinen, gaan veel groeiplaatsen van bijzondere micorrhizapaddenstoelen verloren. Populieren zijn zeer belangrijk voor de Nederlandse paddenstoelen. Werden er vroeger nog zo'n 1 miljoen populieren per jaar geplant, op dit moment zijn het er jaarlijks slechts zo'n 38.000. Komt bij dat er in Nederland een tendens is te bespeuren om populieren te kappen en er andere boomsoorten zoals eik en beuk voor in de plaats te planten. De (tijdelijke?) toename van de mooie Korrelige taaiplaat in Nederland geeft dit op pijnlijke wijze aan. Zolang er genoeg geschikt dood (populieren) hout te vinden is op geschikte locaties , zal het de Korrelige taaiplaat voor de wind blijven gaan. Een langdurige droge zomerse periode, zoals die zich vorig jaar voordeed, heeft nauwelijks invloed op het verschijnen van de Korrelige taaiplaat. Het warmer worden van het klimaat lijkt gunstig uit te werken op de vestiging van Korrelige taaiplaten.

Korrelige taaiplaten op populierenstam

Voorkomen

De Korrelige taaiplaat komt wereldwijd in Europa en Azië voor, maar is overal zeldzaam. Ze komt meer voor in het zuiden en midden van Europa dan in het noorden. In de meeste Europese landen waar ze voorkomt, zoals Kroatië, Tjechië, Duitsland, Polen, Zwitserland en Slowakije, staat ze eveneens op de Rode Lijsten. De toename in Nederland, met name in de duinen, is te wijten aan een groter aanbod van gekapte populierenstammen.

Korrelige taaiplaten op populierenstam

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Julius van den Broek