Bossen bij uilentoren

Actieplan voor 600.000 nieuwe bomen in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht
28-JAN-2021 - Het is mogelijk om 600.000 nieuwe bomen aan te planten in de provincie Utrecht voor 2023. Dat staat in het ‘Bomen Actieplan’. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft dit plan opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht. De voorstellen uit het actieplan bieden belangrijke bouwstenen voor het bosbeleid waar de provincie momenteel aan werkt.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft voor de provincie gekeken op welke manier het mogelijk is om de komende jaren 600.000 bomen aan te planten. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) brachten zij in kaart dat dit middels 38 verschillende boomplantprojecten haalbaar is. Sommige van deze projectideeën zijn al in een gevorderd stadium; een ander deel bevindt zich nog in de opstart- of ideeënfase. Het gaat onder meer om de aanleg van geheel nieuwe bossen in de provincie, maar ook om projecten waarbij het draait om het planten van nieuwe bomen in bestaande bossen. Een voorbeeld van een lopend project is de geplande bosaanplant in natuurgebied Lunenburgerwaard, nabij Wijk bij Duurstede.

De toekomst van onze bossen

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot gaat aan de slag met het advies: “Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de Utrechtse natuur. Ik vind het belangrijk dat we goed nadenken over de toekomst van onze bossen en de bomen in steden, dorpen en buitengebieden. Het bomenactieplan bevat concrete handvatten voor de provincie en andere organisaties, om meer bomen in onze mooie provincie te planten.”

Naast de provincie Utrecht ondertekenden nog elf Utrechtse organisaties het plan. Dat zijn Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN, LTO Noord, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, MeerBomenNU, Bosgroepen en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Het belang van bomen

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een stabiel klimaat en een gezonde leefomgeving. Ze nemen CO₂ op uit de lucht en zetten dat om in zuurstof. Daarmee zijn ze van levensbelang voor mens en dier. Voldoende gezonde bossen en bomen in het landschap helpen om de biodiversiteit in stand te houden. Het kunnen wandelen in natuurgebieden, landgoederen en natuurterreinen met bossen en kleine landschapselementen is bovendien van groot belang. Provincie Utrecht heeft daarom de ambitie om bestaande bomen te behouden en te zoeken naar manieren om bomen toe te voegen.

Landgoed Zuylestein

Brede steun

Het onderzoek naar waar de kansen liggen voor het aanplanten van bomen, heeft het provinciebestuur op verzoek van Provinciale Staten laten uitvoeren. Zij riepen een jaar geleden op om maatschappelijke organisaties te vragen met een gezamenlijk actieplan te komen, waarin wordt beschreven hoe de ambitie voor 600.000 nieuwe bomen gehaald kan worden. Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie is de beschikbaarheid van financiering voor grond en plantmateriaal. Hiervoor zullen provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen moeten optrekken.

Meer informatie

  • Het Bomen Actieplan (pdf: 501 KB) is te vinden in het Stateninformatiesysteem van de provincie Utrecht.

Tekst en foto's: provincie Utrecht