Nieuw beleid: ramp voor natuur

De Vlinderstichting
30-NOV-2010 - Het zal niemand zijn ontgaan: Nederland gaat bezuinigen. Uiteraard zal ook de natuur er niet aan ontkomen. In totaal zal er de komende jaren 2 procent op de totale rijksuitgaven worden gekort. Als je de (anti)natuurmaatregelen op een rijtje zet, blijkt dat daar bijna 40 procent bezuinigd zal worden. Dat is bijna twintig maal meer dan gemiddeld! Voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zouden de bezuinigingen zelfs op kunnen lopen tot 80 procent. Het nieuwe beleid is desastreus voor de natuur.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het zal niemand zijn ontgaan: Nederland gaat bezuinigen. Uiteraard zal ook de natuur er niet aan ontkomen. In totaal zal er de komende jaren 2 procent op de totale rijksuitgaven worden gekort. Als je de (anti)natuurmaatregelen op een rijtje zet, blijkt dat daar bijna 40 procent bezuinigd zal worden. Dat is bijna twintig maal meer dan gemiddeld! Voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zouden de bezuinigingen zelfs op kunnen lopen tot 80 procent. Het nieuwe beleid is desastreus voor de natuur.

Ook vlinders krijgen harde klappen, zilveren maan (foto: Kars Veling)Als de maatregelen worden aangenomen in de Tweede Kamer zal dat betekenen dat de kwaliteit van veel natuurgebieden achteruit zal gaan. Er komt veel minder geld voor het beheer en dit zal ten koste gaan van de biodiversiteit. Ook de vlinders zullen harde klappen krijgen. Naast de achteruitgang van kwaliteit van terreinen zullen ook geïsoleerde vliegplaatsen niet worden verbonden. Met name de kwetsbare en weinig mobiele soorten zullen hieronder lijden. Niet alleen de natuur zal de bezuinigingen merken, maar ook wij mensen. Doordat er veel minder geld aan beheer en toezicht kan worden besteed zullen veel terreinen niet meer toegankelijk zijn. Achterstand in beheer zal leiden tot onveilige situaties: de enige optie die terreinbeheerders dan nog hebben is het afsluiten van natuurterreinen.
 

Nu kun je nog vrij wandelen in de natuur (foto: Kars Veling)De inspanningen van de afgelopen jaren om rondom het stedelijk gebied meer groene recreatiemogelijkheden te maken, worden ook getroffen door de bezuinigingen. In die gebieden is al veel geïnvesteerd en dat geld wordt met de voorgestelde maatregelen gewoon weggegooid. Datzelfde geldt voor het stoppen met ontwikkeling van de robuuste verbindingszones. Al vele miljoenen zijn hierin gestoken, maar die zijn nauwelijks iets waard als de verbindingen niet worden afgemaakt. Slecht dus voor de natuur en slecht voor de economie! Inmiddels wordt steeds duidelijker welke economische waarde de natuur heeft. In recente studies blijkt dat natuur veel ecosysteemdiensten levert, die miljarden waard zijn. Dat zien we ook in Nederland. In veel streken leven veel meer mensen van natuur en recreatie dan van de landbouw.

Natuurontwikkeling blijft nodig (foto: Kars Veling)Kan er dan helemaal niet op natuur worden bezuinigd? Jazeker wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar die robuuste verbindingszones, dan zijn er best mogelijkheden om de komende jaren op de aanleg daarvan te bezuinigen. Door goed te kijken waar nu de grootste knelpunten liggen en deze eerst aan te pakken kunnen andere delen, die minder urgent zijn, in tijd naar achteren schuiven. Ook op de detailinvulling van de Robuuste Verbindingen kan worden bespaard. Door maatwerk te leveren kan met minder geld toch gekomen worden tot een goede verbinding voor plant en dier. Dat is veel beter voor de natuur dan het rigoureus schrappen van deze verbindingen zoals deze regering voorstelt.

 


Meer en betere natuur voor onze kinderen (foto: Kars Veling)Het lijkt er op dat de gevolgen van de bezuinigingen voor natuur, mens en economie nog nauwelijks tot de bevolking is doorgedrongen. Van grootschalig protest blijkt nog maar weinig. We zullen de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken dat dit zo echt niet kan. Laat de regering met een visie komen op natuur in Nederland en niet alleen maar, zonder argumenten, snoeien, hakken en kappen. Hoe meer mensen deze boodschap naar buiten brengen, hoe groter de impact is. Wat nu in een paar jaar wordt weggegooid doet er vele jaren over om weer te herstellen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor onze kinderen! 

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting