Cottus perifretum

Nieuwe donderpadden

Stichting RAVON
5-SEP-2008 - In 2005 bleek dat de zeldzame beekdonderpad in Nederland voorkomt. RAVON brengt nu de verspreiding van deze zeldzame vis in kaart.

Bericht uitgegeven door RAVON op vrijdag 5 september 2008

In 2005 bleek dat de zeldzame beekdonderpad in Nederland voorkomt. RAVON brengt nu de verspreiding van deze zeldzame vis in kaart.

Er werd vermoed dat er in Nederland twee rivierdonderpadvormen voorkomen: een kwetsbare populatie in beken en een minder kwetsbare, weer toenemende populatie in de grote rivieren en meren. In 2005 bleek echter dat dit vermoeden niet juist was en dat er sprake is van twee verschillende soorten: de algemene rivierdonderpad (Cottus perifretum) en de zeldzame beekdonderpad (Cottus rhenanus). De rivierdonderpad die verondersteld werd in Nederland voor te komen (Cottus gobio), komt zelfs helemaal niet in Nederland voor. De beekdonderpad komt waarschijnlijk alleen in enkele snelstromende beken voor. De exacte verspreiding is dit jaar door RAVON en bureau Natuurbalans onderzocht.

Het meest bruikbare kenmerk voor het onderscheid tussen beide soorten in het veld is de aanwezigheid van stekeltjes op de flanken. Dit geldt echter alleen voor exemplaren kleiner dan 6 cm. Deze stekeltjes zijn zichtbaar, maar beter nog te voelen. Daarvoor beweeg je je vinger van achter naar voor over de flank van de vis. Een donderpad met stekels voelt dan ruw aan. De beekdonderpad heeft hooguit wat stekels achter zijn borstvin of ze ontbreken volledig. De rest van zijn flank voelt glad aan.

Wanneer u een donderpad aantreft zonder stekels op de flanken, meld dit dan! Het onderzoeksrapport verschijnt in september op www.ravon.nl

Tekst: Frank Spikmans & Raymond Creemers, RAVON
Foto: Maaike Pouwels