Gele kornoelje bloei, close-up. Foto Paul Busselen Katholieke Universiteit Leuven

Gele kornoelje 14 dagen te laat of 10 te vroeg?

De Natuurkalender
23-MRT-2009 - De gele kornoelje is een vroeg bloeiende struik. Dit jaar bloeide de gele kornoelje op 3 maart (zie Figuur 1). Dit is 33 dagen later dan het extreem vroege 2008. Vorig jaar bloeide hij namelijk al op 29 januari. In vergelijking met de gemiddelde bloei in de periode 2001 tot en met 2008 is de gele kornoelje maar 14 dagen later. Echter, wat is laat? Ten opzichte van de gemiddelde datum in de periode 1940 tot en met 1959 is hij zelfs 10 dagen vroeger.

 Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op maandag 23 maart 2009.

De gele kornoelje is een vroeg bloeiende struik. Dit jaar bloeide de gele kornoelje op 3 maart (zie Figuur 1). Dit is 33 dagen later dan het extreem vroege 2008. Vorig jaar bloeide hij namelijk al op 29 januari. In vergelijking met de gemiddelde bloei in de periode 2001 tot en met 2008 is de gele kornoelje maar 14 dagen later. Echter, wat is laat? Ten opzichte van de gemiddelde datum in de periode 1940 tot en met 1959 is hij zelfs 10 dagen vroeger.

De reden dat hij dit jaar ondanks de koude winter toch ruim een week vroeger bloeide dan 50 jaar geleden komt omdat de gemiddelde temperatuur dit jaar toch nog zo’n 0,7 °C hoger lag dan toen. Vooral februari was 1,8 °C warmer. Uit Figuur 1 blijkt dat de gele kornoelje een zeer grote variatie in de bloeitijd laat zien. De vroegste datum tot nu toe ooit gemeten was 29 januari in 2008. De laatste datum was 9 april in 1942. De gemiddelde temperatuur in januari was toen -5,12 °C en in februari -4,2 °C.


Figuur 1: De jaarlijks gemeten bloeidatum (mediaan) van gele kornoelje in Nederland in de periodes 1940-1959 en 2001-2009 (bron: www.natuurkalender.nl).

Figuur 2 laat de relatie tussen de bloeidatum in Nederland en de gemiddelde temperatuur in de maanden januari en februari zien. Hieruit blijkt dat met elke graad temperatuurstijging de bloeidatum met 5,7 dagen vervroegd.

Figuur 2: Relatie tussen de bloeidatum (mediaan) van de gele kornoelje in Nederland en de gemiddelde temperatuur in de maanden januari en februari (bron: www.natuurkalender.nl).

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen Universiteit.
Foto: Paul Busselen, Universiteit Leuven